BataStory.net

Další ze zakladatelů Bati v Číně - Jan Gottwald

Jan Gottwald (1907-1994) 2++.jpg

Další ze zakladatelů Bati v Číně Jan Gottwald [1907- 1994] se narodil roku 1907 v Břestku u Buchlovic do rodiny místního krejčího a hospodského. Když mu bylo 18 let, v roce 1925, nastoupil k firmě Baťa. Po vyučení ve fabrice se zaměřil na účetnictví a maloobchod.

V roce 1934 byl poslán do Shanghaie v Číně, zapůjčen jako instruktor do China Department of the Bata Shoe Company Ltd., Singapore a pracoval v Shanghaii a Tientsinu. Roku 1938 se oženil a následujícího roku se mu narodila v Tientsinu dcera Filomena. Byl povýšen do pozice manažera obchodu v Shanghaii, kde zůstal až do června 1947.

Poté se i s ženou Věrou a dětmi Filomenou a Emilem vrátil zpět do Československa a chtěl se trvale usadit v Buchlovicích, kde měl koupený dům. V roce 1948 však došlo ke změně režimu a vlády se ujali komunisté, proto odešel do Anglie, kde nastoupil k firmě Bata Development Ltd. v Londýně.

V září 1948 byl poslán do súdánského Khartoumu, aby tam převzal pozici manažera u Bati (Messrs. S.A.E. de Chaussures Bata, Sudan). Snad v roce 1956 byl povýšen na řídícího ředitele Bata Sudan Ltd., ale už v říjnu 1956 se stěhoval s rodinou s (mezitím narozeným druhým synem Edwardem) zpět do Anglie, kde byl pověřen pozicí manažera exportního oddělení v závodě British Bata Shoe Co. Ltd v East Tilbury, kde zůstal až do důchodu. Tam se mu také narodila i druhá dcera Milena.

V East Tilbury žil ještě několik let i po smrti své manželky Věry, ale ke konci života, kdy se mu výrazně zhoršil zrak, se přestěhoval ke svému synovi do Oxfordu, kde v roce 1994 zemřel. (Celkem měl tedy čtyři děti, Filomenu, Emila, Edwarda a Milenu.)

[Uvítáme jakoukoliv další možnost rozšířit tento článek. Zvláště pak uvítáme informace o jeho bratrovi Jaroslavovi, jenž měl pracovat po jistý čas také v Africe a u Bati. info(zavinac).batastory.net . Děkujeme…]

Životopis sestavený rodinou v USA záslužně přeložen, doplněn a editován jeho synovcem, panem Kamilem Maděrou

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný