BataStory.net

Nová, baťovskými zkušenostmi inspirovaná ediční řada "Člověk a výkonnost" >

LesingrovaObalka444.jpg

Člověk a výkonnost

V listopadu tohoto roku bylo zahájeno vydávání ediční řady ČLOVĚK A VÝKONNOST opírající se o základy podnikového řízení firmy Baťa v prvních padesáti letech své existence. Řada určená všem, kdo hledají v životě inspiraci, široké veřejnosti, podnikatelům, vysokoškolským i středoškolským učitelům a studentům, je inspirována letitou, prakticky už nedostupnou kolekcí příruček předválečného baťovského nakladatelství Tisk. S podnětem přišla a vydávání se ujala PhDr Ing Romana Lešingrová, členka Klubu ABŠ a autorka dnes už takřka dvaceti prací o podnikovém řízení firmy Baťa, včetně disertační práce vydané už dříve Universitou Tomáše Bati ve Zlíně.

„Pouhá reedice někdejší baťovské řady by neměla smysl, „říká. „Mnohé z tehdejších teorií i metod mezitím vzalo za své a také praktické příklady úspěšných řešení a podniků z té doby by dnes čtenáři sotva co řekly.“

Záslužná a dodnes platná je myšlenka, přinést znovu tento potřebný a vyvážený tvar příručky: neunavující, rozsahem nevelké knížky, která informuje, vzdělává, na příkladech prokazuje a praktickými testy ověřuje, že čtenář četl správně a s potřebným tématem se dobře vyrovná i v budoucnu a hlavně v praxi.

Řada se věnuje tématickým celkům, které se zaměřují na výkonnost a individualitu člověka. Odtud také názvy jednotlivých knih. Pro rok 2006 je jich připraveno šest, následovat je však v budoucích letech bude vycházet mnohem víc: celých čtyřiadvacet ročně.
Názvy těch letošních jsou:

Cílevědomé plánování
Jak udržet slušné mzdy
Vývoj obchodu
Jak budovat obchod
Zásady obchodu
Jak měnit čas na peníze

Témata jsou zpracována v podobě pracovních knih obsahujících nejen pravidla a poučky, ale i rady, poznámky k zamyšlení, praktické příklady, kontrolní otázky, a u vybraných témat i testy a případové studie.

Každá knížka je ze tří částí: první s praktickými radami k realizaci zvoleného tématu, druhá s konkrétními příklady, jak se téma projevovalo v praxi firmy Baťa, třetí obsahuje popis základních pojmů, jejich vazeb, principů a souvislostí.

Myšlenku ediční řady podporuje Nadace Tomáše Bati a Klub absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně. Přehled všech témat edice ČLOVĚK A VÝKONNOST je na www.romanakladatelstvi.cz.

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný