BataStory.net

Výzva k dívkám se zájmem o Baťovu školu práce pro mladé ženy

DopisMladymZenam888.jpg

Vzpomínáte si ještě, milé pamětnice? Měly jste také kdysi v rukou tento dopis? Dnes už zažloutlý dokument vás vrací zpět do těch krásných, protože mladých časů...

(Pro zvětšení faksimile původního dokumentu neklikejte myší na jeho sousední obrázek, ale až na větší kopii umístěnou na konci článku.
A kdybyste měli doma dokonce exemplář onoho tehdy k němu přiloženého dotazníku, nevíte ani jak bychom vám byli vděčni…)

BAŤOVA ŠKOLA PRÁCE PRO MLADÉ ŽENY
Odd 7512

Ve Zlíně, dne …

Ctěná slečno,

hlásíte se do závodů naší firmy. Podle stáří mohla byste býti přijata do naší školy práce pro mladé ženy. Přejeme si, aby z řad našich mladých žen vycházely ženy pro život dobře vychované. Klademe na ně proto velké požadavky a můžeme přijímati jen velmi schopné, nadané a tělesně zdravé dívky ve stáří 14ti a 15ti let, které přestupují přímo ze školy.

Každý rok bývá velmi mnoho přihlášek; vybíráme jen nejlepší na základě školního vysvědčení, rodinných poměrů, výsledku přijímací zkoušky, lékařské prohlídky a dle konečného rozhodnutí osobního. oddělenÍ. Přednost dáváme dívkám ovládajícím mimo mateřštinu některý cizí jazyk.

Chceme snaživým podati pomocnou ruku. Mladá žena, která má opravdu touhu vytrvalou prací, dalším vzděláváním, tělesnou výchovou a správnou životosprávou do.sáhnouti lepšího života, dopracovati se samostatného postavení spoluprací na našem velkém díle, najde u nás druhý domov a dosáhne úspěchu.

Dáváme mladým příležitost, aby se k životnímu závodění, které není pohodlné, otužili a naučili se spoléhati vždy jen na svůj rozum a vůli. Na jaký stupeň se vypracují, záleží od nich samých.

Posíláme Vám dotazník. Vyplňte jej samostatně, svědomitě, pravdivě a vraťte na naši adresu. Budete-li vyhovovati našim podmínkám, povedeme Vaši přihlášku v evidenci a podle potřeby Vás povoláme ke zkoušce. Jinak na dotazníky neodpovídáme. Nepřikládejte dokumentů; za ztrátu neručíme, fotografie nevracíme. Neupomínejte vyřízení a nepište nové žádosti, ani do Zlína nejezděte bez našeho vyzvání.

Vyplněný dotazník není pro nás ani pro žadatelku závazkem a nemohou z tohoto titulu vzniknouti pro žádnou stranu nároky.

Na poslední straně jsou vypsána města, kde budou přijímací zkoušky. Místo, které Vám nejlépe vyhovuje, označte na 1. straně dotazníku; dle možnosti Vás do tohoto města ke zkoušce povoláme.

S pozdravem

Baťova škola práce
pro mladé ženy

1 dotazník

DopisMladymZenam555.jpg
BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný