BataStory.net

Antonín Cekota

Antonín Cekota

Básník, novinář, překladatel, redaktor a vydavatel Antonín Cekota, narozený 13. ledna roku 1899 v Napajedlích, pracoval pro firmu Baťa obětavě po celý život a právě jeho činnost určovala do značné míry i image firmy z pohledu veřejnosti.

(Životopis bude ještě doplněn)

Šéfoval celkem osmi baťovským časopisům a baťovskému nakladatelství Tisk a nebylo tak divu, že po příchodu Němců do Zlína byl první, koho přišlo zatknout gestapo a kdo šel do vězení. Když se mu později podařilo uniknout, stal se zástupcem Tomáše J. Bati při budování nového podniku v Kanadě a po druhé světové válce pak i vedoucím technického výzkumu a průmyslových vztahů s působností na všechny Baťovy podniky ve světě.
Jeho kniha “Geniální podnikatel Tomáš Baťa” vydaná nejprve v exilu, v nakladatelství Škvoreckých, se stala doslova biblí všech, kdo hledají kořeny úspěchu tohoto podnikatelského génia, a obráží se v ní i vzpomínky zkušenosti mnoha dalších jeho důležitých spolupracovníků patřících k Cekotovým souputníkům a přátelům.

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný