BataStory.net

@ Hotline

Tento baťovský portál je archivního typu, nemaže tedy staré články. Abyste se dostali snadněji k těm s bezprostřední vazbou na současnost, je zde tato rubrika. Prosím, odpusťte přestavbu, pro niž se dočasně omezí přístupnost a správné časové řazení obsahu této rubriky

123456789101112131415161718192021222324

Baťův pedikér

Natasa Goll +V Kocourek.jpg

Málokdo ví, že základy dnes tak populárního pedikérství položil u nás- a to už ve dvacátých letech – Tomáš Baťa. A ani Nataša Gollová není na obrázku náhodou, u Baťů se postarali i o nohy Lídy Baarové, Adiny Mandlové nebo Vlasty Buriana. Ve zlínském Muzeu Jiihovýchodní Moravy o tom můžete navštívit výstavu Baťův pedikér

Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii

Balaban BAta v Jugo obalka.jpg

Nová baťovská monografie je výsledkem několikaletého bádání v oblasti působení firmy Baťa na území Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, pozdější Jugoslávie.
Autor, badatel Milan Balaban v ní popisuje vývoj podnikaní firmy Baťa v Jugoslávii od roku 1919 přes založení sesterské společnosti v roce 1920 až do znárodnění po 2. světové válce. Líčí vznik největšího výrobce obuvi v Jugoslávii, budování továrny a továrního města v Borovu, pracovní podmínky i soukromý život v továrním městě. Vydala Nadace Tomáše Bati

Další část vzpomínek stavitele kanadské Batawy

VlajkaOntaria.gif

Přidali jsme další díl vzpomínek slovenského baťovského stavitele Antonína Novotného popisující výstavbu obytné části tohoto kanadského “Malého Zlína”. Najdete ji zde a předchozí část tady

Zlín ve filmové branži dík Tomáši Baťovi už v roce 1918

TB a film.jpg

Překvapivý objev učinil zlínský filmař a sběratel Jiří Madzia, když hledal v okresním archivu a našel doklad o tom, že Tomáš Baťa koupil už na konci roku 1918 akcie filmové společnosti Lloyd-Film.
Pro mnohé tak bude novinkou, že zájem o film projevil Tomáš Baťa hned po první světové válce a základ k filmovým aktivitám Zlína tak položil už dávno před svou smrtí. Podrobnější údaje “zde”:

Další z mnoha "Pracoval jsem u Baťů"

TypewriterOldMensi.jpg

Opravdu vyčerpávající osobní pohled jedoho z baťovců přináší poměrně ucelený obraz na někdejší dokonalý systém firmy, jenž se zasloužil o její vzestup a stabilitu. Autor, jehož jméno je možná jenom pseudonymem, k tomu ale neměl opravdu důvod. Svůj článek napsal někdy na přelomu tisíciletí a jeho slova jsou – snad až na jediný odstavec – vždy jen a jen kladná. Uvítáme, pokud by nás s ním někdo z čtenářů dokázal spojit.
Obsáhlou vzpomínku najdete zde

Za Baťovci do holandského Bestu

batadorp-domek.jpg

Za Baťovci do zřejmě nejbližšího (a stále prosperujícího) “malého Zlína” – holandského Bestu nahlédneme v drobné ale potřebné vzpomínce na jeho začátky. Vedle továrny vyrábějící dodnes v celém světě známé a dokonale bezpečné “Bata Industrials” je zde zachována i původní (a dodnes s pietou obývaná) Baťova kolonie obytných domků uznaných Holandskem za architektonickou památku, jež nese jméno Batadorp (Baťova čtvrť). Celý příspěvek zde

123456789101112131415161718192021222324

Milníky

SEM KLIKNĚTE pro přehled nejdůležitějšího z historie baťovství ve zhruba pětiletých intervalech. A pro představu, co se v té době dělo i jinde, najdete v kontextu i výběr z událostí, jež v té době "hýbaly světem". U rubrik neklikejte na obrázek ale na červený TITUL zde nebo na horní liště. Děkujeme vám - ©Pavel Hajný 2019

Baťa dnes

Dnešní momentky z více než stoletého, ale stále živého a prosperujícího společenství. Přehled poboček i všeho, co se kolem nich děje: od soutěží a výstav, baťovských klubů, práce s talenty, pomoci školám - až k otevření zajímavých obchodů všude po světě.

Baťa a svět

Rubrika zachycující přehled zahraniční expanze Čechů a Slováků, pronikajících s Baťou do světa. Mapuje postupně vznikající (a občas bohužel i zanikající) pobočky, ba celá města.

Baťovskou stopou

K odkazům Zlína světu patří i autokritický způsob zkoumání vlastní svérázné ekonomie, strategických technologií, osvíceného mecenášství, zásluh o umění, architekturu, sociální podmínky i zvyklosti někdejších kolonií. Odkazy na muzea, archivy, ústavy, školní i vědecké práce těch, jimž není baťovství pouhou historií.

Klub ABŠ

Klub Absolventů Baťovy školy práce - pamětníků baťovské historie z nejpovolanějších. Složení představenstva, seznamy členů, zprávy ABŠ. A také "poštovní schránka", kde uvítáme i vaše vzpomínky, fotografie i jakékoliv další příspěvky.

Baťovský Slavín

Trochu smutná, ale potřebná rubrika připomínající, jak mnoho baťovců nás opouští aniž bychom o nich často věděli. Chceme zde časem vytvořit jakýsi baťovský Slavín o jejich životních cílích a zásluhách, na něž bychom neměli zapomenout…