BataStory.net

@ Hotline

Tento baťovský portál je archivního typu, nemaže tedy staré články. Abyste se dostali snadněji k těm s bezprostřední vazbou na současnost, je zde tato rubrika.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

Baťova manažerská škola ve Zlíně pro letošek skončila

Batova manazerská skola.png

Letos poslední kurs Baťovy manažerské školy konaný v prostorách Univerzity Tomáše Bati měl tematický název „Kdo ze současné doby vyjde silnější?“
Už sedmnáctý běh pořádaný pravidelně od roku 2010 připravil opět i zajímavý doprovodný program s mnoha inspirativními lektory.

Nová ředitelka Nadace Tomáše Bati

Gabriela Koncitikova.png

Letošní událostí v Nadaci Tomáše Bati byla změna v jejím vedení. Jejího zakládajícího ředitele ing Pavla Veleva vystřídala po pětadvaceti letech ve funkci v únoru jeho zatímní spolupracovnice a lektorka, autorka řady baťovských pulikací Ing.Mgr. Gabriela Končitíková. Gratulujeme…

Baťovi filmaři - zevrubně a zajímavě

Batovi filmari.jpg

Záslužná kniha “Baťovi filmaři (1927–1945)” autorů Dr Zdeňka Pokludy a Jiřího Madzii pojednává o filmové tvorbě firmy Baťa a přináší řadu nových, překvapivých zjištění. Od prvních snah Tomáše Bati proniknout do filmové branže, jeho investicí do přístrojového vybavení nebo společném filmovém podnikání s firmou Evják až k informacím o cenzurních záznamech. Kniha přibližuje osobnosti zlínského filmu, obsahuje dosud nejúplnější seznam jejich filmů i zlínských biografů, nespočet fotografií herců a tvůrců i další ilustrační materiály. Zajímavou publikaci vydanou Univerzitou Tomáše Bati, je možné najít i s ukázkami a objednat na univerzitních stránkách zde

Nový a nevšední pohled na Tomáše Baťu

1363t+.jpg

Nadace Tomáš Bati vydala knihu Eduarda Maloty „Viděl jsem Baťu růst“ – ojedinělý pohled na jeho podnikatelský fenomén. Autor – jeho přítel a spolupracovník (a v jisté době i konkurent) měl jedinečnou možnost sledovat rozvoj firmy už od překonávání těžkých časů v době první světové války a v době hospodářských a společenských krizí.
Nezaujatost jeho pohledu je obdivuhodná, přihlédneme-li i k tomu, že ji mohl později vnímat i jako důvod vlastního podnikatelského neúspěchu. Knihu dokončenou už v roce 1939 si je možné objednat zde

Festival TÝDEN BAŤA

NTB + portret JPG.jpg

Už šestý ročník Festivalu Týden Baťa proběhl ve vile Tomáše Bati v rámci připomenutí 90 let od posledního vzletu Tomáše Bati ale i 700 let od založení města Zlín. Hlavním tématem bylo představení jeho vize průmyslového města se zaměřením na zatím méně známé skutečnosti z baťovských měst. Nechyběl diskusní večer o jejich budoucnosti ani doprovodný program v podobě promítání dobových filmů a představení nové animace. Festival vrcholil koncertem zlínské kapely Franc Alp v zahradě vily.

Knihy k letošnímu výročí smrti Tomáše Bati zakladatele

Zlin Bata pohlednice.jpg

K 90 letům od úmrtí Tomáše Bati připravila Nadace Tomáše Bati společně s městem Zlín hned několik aktivit: výstavu Buď prvním! vycházející z až ikonického prvenství firmy Baťa v nespočtu oborů instalovanou v parku Komenského a následně i reedici tří ojedinělých publikací. První je Zámožnost všem, v níž Tomáš Baťa poukazoval už tehdy na důležitost finanční gramotnosti, druhou pak Do nové práce seznámující nové spolupracovníky s jeho idejemi. A třetí jsou rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky Jak překonat hospodářskou krizi překvapující svou aktuálností, když dosti přesně definují i krizi současnou. Knihy je možno zakoupit v sekretariátu Nadace v Baťově vile nebo přímo zde

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435