BataStory.net

Váha koně a prodej bot

DSCN3728-CR.jpg

Podle dobového standartu tehdejších obchodů s obuví byly levné baťovky “nemožné” a u každého ševce a továrníka setkaly se s opovržením. Vážnějším ovšem bylo, že zpočátku je odmítala zařadit do své kolekce i řada obuvnických obchodů. To donutilo Tomáše hledat nové metody prodeje. Začal prodávat baťovky obchodníkům se smíšeným zbožím, hokynářům, každému, kdo byl ochoten rozšířit si prodej a kdo byl schopen platit.
A na podporu prodeje začal jinou novotu, jež byla dotud v obuvnictví neznámá: systematickou reklamu. Nejtrvalejší přežila desetiletí. Pozůstávala z velké kovové emailové plakety, do niž byl vytlačen obraz boty a značka “baťovky” a Tomáš Baťa ji dodal bezplatně každému, kdo je prodával.

Bojkot “baťovek” legitimním obuvnickým obchodem však hlavně podnítil Tomáše i k vytvoření nového způsobu prodeje. Nechal si postavit specielní koňský povoz, který byl pojízdným skladištěm i drožkou a najal prodejního agenta, jemuž vyhradil úsek v zemích staré monarchie.
Protože železniční síť byla řídká, Baťův pojízdný agent zasáhl daleko širší trh nežli jeho konkurenti a když prodal, vyložil celou zakázku ihned do zákazníkovy prodejny.
Při organizováni tohoto prodejního systému, vynalezl i způsob, jenž zaručil. že jeho agent bude operovat všude a každý den se stejnou intenzitou: protože agentův úspěch byl v jistém ohledu závislý na kapacitě koně, Tomáš pojistil zvláštní klauzulí smlouvy. aby kůň zůstal po dobu celé cesty zdravý a silný.
Srovnav rozsah a povahu prodejcova území s váhou koně, vypočítal s pomoci zvěrolékaře, kolik ovsa musí agent koupit denně, aby si kůň udržel váhu a sílu. Zapsal váhu koni na začátku cesty, zvážil jej po návratu a jen jestliže se váha koně nezměnila, vyplatil agentovi specielní bonus.
Antonín Cekota: Geniální podnikatel Tomáš Baťa (nepatrně upraveno a kráceno)

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný