BataStory.net

Jan Antonín Baťa - konference o životě a díle

S6000293zaost.jpg

Konference věnovaná osobnosti Jana Bati jako pokračovateli v díle Tomáše Bati pořádaná Magistrátem města Zlína se konala 2. a 3. dubna tohoto roku.

Zároveň byla jen o den dříve za přítomnosti sedmi členů jeho brazilské rodiny i Tomáše Bati slavnostně odhalena i jeho socha před budovou někdejší “jedenadvacítky”

Zahájit morální očistu jména J. A. Bati bylo hlavním cílem konference “Jan Antonín Baťa – život a dílo, pokračovatel práce T. Bati”, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. května ve Zlíně. Konferenci zahájíme v den 60. výročí procesu proti J. A. Baťovi, vysvětluje termín konference primátorka města Zlína Irena Ondrová. Proces, na jehož základě Národní soud odsoudil J. A. Baťu k 15 letům vězení a ztrátě majetku ve prospěch státu, byl veden v jeho nepřítomnosti. Nemohl se tedy sám hájit. V žádném případě není cílem konference snížit význam Tomáše Bati pro Zlín, ale zahájit diskusi o některých mýtech a falsech o životě J.A. Bati, zdůrazňuje primátorka města.

Konference byla rozdělena do tří chronologických bloků. První blok se bude věnovat vývoji osobnosti J. A. Bati pod vedením Tomáše Bati. Jedná se tedy o období do roku 1932. Blok o životě v předválečném období (1932 – 1939) byl nazván J. A. Baťa – pokračovatel práce T. Bati. Poslední část přednášek se věnovala období po roce 1939, hlavně verdiktu Národního soudu a aktivitám k očištění J. A. Bati, charakterizovala obsah konference na stránkách Magistrátu města Zlína Iva Pastuszková.

JABrestVasVietnam~S6000046-cr.jpg

Na snímku Jan A. Baťa při návštěvě Vietnamu, tehdejší francouzské Indočíny.

Program konference

2. května 2007

15:00 – 18:00 hodin Období do roku 1932

Vývoj osobnosti J. A. Bati pod vedením T. Bati

Představení osobnosti J. A. Bati > Mgr. Hana Kuslová
Dopisy z Ameriky (z 20. let – USA, Brazílie) > Vladimír Štroblík
Tomáš a J. A. Baťa: Podnikatelský tandem ze Zlína do světa > prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
První roky J. A. Bati v ředitelně > Mgr. Hana Kuslová
...tak pravil J. A. Baťa > filmové dokumenty doby

3. května 2007

9:00 – 12:00 Období od 13. 7. 1932 – 1939

Pokračovatel práce T. Bati

Rozvoj dopravních systémů firmy Baťa, a.s., v letech 1932 – 1939 > Doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Firma Baťa a její místo v československém hospodářství ve 30. letech 20. století > Mgr. Marek Tomaštík
Zlínské zdravotnictví 1932 – 1939 (Baťův dům zdraví) > MUDr. Jiří Bakala
Funkcionalistická architektura – zlínský fenomén > Ing. arch. Dagmar Nová
Rozvoj školství, vzdělávání, kultury
Stavební expanze firmy do zahraničí > Mgr. Ladislava Horňáková
Budoucnost industriálního města Zlína > prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.
J. A. Baťa a jeho génius: myšlení, řízení, podnikání > prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

13:30 – 16:30 hodin Období po roce 1939

Národní soud a aktivity k očištění jména J. A. Bati

Projekt kolonizace a osídlování Mato Grosso > Dolores Ljiljana Bata Arambasic
Zámek Napajedla – pověsti a fakta > Mgr. Hana Kuslová
Z kolaborace usvědčuje kolaborant, aneb role Bedřicha Pokorného a soud nad J. A. Baťou > Luděk Navara
Brazilský profil J. A. Bati > Dolores Ljiljana Bata Arambasic
Baťův systém řízení > Ing. Marek Kudzbel, Ph. D.
Znárodnění a konfiskace majetků v roce 1945
Přijímání speciální legislativy v rámci těchto procesů
Činnost Národního soudu v letech 1945 – 1946 > JUDr. Jiří Šetina, Mgr. Michal Štikar

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný