BataStory.net

Jeden z „malých Zlínů“ se nacházel i v Chile

BataWorld.jpg

Skupina třinácti Baťových dělníků a techniků založila v březnu 1939 v městečku Peňaflor u Santiaga novou továrnu na boty. Řada z nich pak odešla bojovat jako dobrovolníci do Anglie a po válce se někteří z nich už do Chile nevrátili; po roce 1948 sem však přišla čerstvá baťovská krev (14 nových zaměstnanců).

Jako připomínku baťovské etapy českého přistěhovalectví a česko chilských vazeb současná krajanská organizace Chilsko český kroužek převzala za podpory a spolupráce českého velvyslanectví záštitu nad jednou z obecních peňaflorských škol, která od září 2003 nese jméno „Škola české republiky“.

Řada chilských krajanů se přímo účastnila bojů druhé světové války v Evropě a další z odbojářů sem emigrovali po únoru 1948.

(Článek se doplňuje o fotografie a dobovou dokumentaci)

V Chile se po roce 1948 na určitou dobu ocitli i českoslovenští váleční generálové Heinzelmann, Němec, Vlna, Hertz a dva bratři kněží, synové legendárního generála J. S. Ingra.

Naopak, po boku Německa se válečných bojů účastnil letec Slovenského štátu Karol Bachratý a další Slovák, Štefan Kramár, se údajně účastnil vývoje německé bomby, která měla zvrátit vývoj válečných událostí.

Někteří z chilských krajanů, kteří se účastnili bojů za obnovení Československa – Jan Zika, Jaroslav Landsfeld a Blahoslav Pazdírek – byli za své zásluhy vyznamenáni v březnu 2000 pamětní medailí MZV ČR a čestným odznakem uděleným v Santiagu osobně vrchním velitelem vzdušných sil Armády ČR.

Z materiálů MZV

PS Také architekt Blahoslav Pazdírek patří mezi zasloužilé chilské baťovce a poskytl nám cenné obrazové materiály z budování zdejšího „Malého Zlína“. Jeho vzpomínky uvedeme. PH

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný