BataStory.net

Magisterská práce věnovaná baťovství

Obsivac-DiplPrace.jpg

Další a tentokrát velmi seriozní z diplomových prací věnovaných baťovství pochází z Masarykovy univerzity v Brně a její autorství náleží Janu Obšívačovi

Už její titul – je více než obsáhlý, ale i pouhý obsah prokazuje, že zvláštní důraz je zde věnován i samotnému Zlínu a jeho architektům, zasvěcený přístup pak zaručuje že se stane dalším cenným milníkem v baťovském badatelství.

Meziválečný Baťův Zlín – ideální průmyslové město, výkladní skříň firmy a základna hospodářské expanze

> Založení firmy Baťa a její vývoj do roku 1918
> Od konce 19. století po začátek 1. světové války
> První světová válka
> Samostatné Československo
> Od roku 1932 po okupaci Československa
> Stavební činnost firmy Baťa
> Plánování průmyslových měst
> Náměstí Práce a jeho plánovaná dostavba
> František Lydie Gahura
> Josef Gočár
> Bohuslav Fuchs
> Emanuel Hruška

Z práce přineseme brzy zajímavé ukázky.

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný