BataStory.net

Po Letné s paní Baťovou

MarieBatova02cr.jpg

V jednu červnovou sobot otevřely se veřejnosti dveře hned několika baťovských domků ve čtvrti Letná.
Za podpory a ve spolupráci s Živým Zlínem připravila nadace Tomáše Bati akci, představující Letnou jako živou část města, kde je možné vidět původní domky společně s aktuálními proměnami.
Jednodomek, půldomek, čtvrtdomek, jejich zrekonstruované či dostavěné varianty jsou tím, co dělá dělnické čtvrti unikátními. Snad každého, kdo nebydlí v cihlových domcích, zajímá, jaké to je i uvnitř.
Specifičnost každého domu s historickým pozadím je potom tím zajímavější, čím více se dovídáme skutečný příběh obyvatel domků a důvod, proč zde žijí.

Pro někoho je to rodinná historie, návaznost na dědu zaměstnaného u Bati, pro dalšího je to atmosféra a výhody, které bydlení ve zlínských čtvrtích blízko centra nabízí. Baťovské bydlení je v mnohém výjimečné, obyvatelům přináší i určitá úskalí (jako jsou např. úzké schody v domě a menší prostor), ale také výhody zajímavého bydlení s historickou hodnotou.

Návštěvníci akce “Po Letné s paní Baťovou” – provázeni zlínskými představiteli paní Marie i Tomáše mohli se podívat na zahradu i do interiéru domků a poznat, v čem jsou na první pohled stejné domky rozdílné.

Historií i současností inspirovaná procházka s Marií Baťovou, manželkou Tomáše Bati dává prostor ženě, která stála vždy v pozadí, ač plnila důležitou (nejen) společenskou úlohu stejně jako jiné manželky vysoce postavených mužů ve firmě. Letos uplyne 125 let od jejího narození (nar. 22. 6. 1893). Zde článek o Marii Baťové

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný