BataStory.net

Oldřich Plešek: Prodával jsem boty v Indii

HPIM0463-Plesek-555.jpg

Oldřich Plešek ve svém živlu, na jedné z mnoha akcí ve funkci vedoucího obchodní skupiny.

Oldřich Plešek, narozený 1. 12. 1912 v Hostašovicích, začal ve Zlíně pracovat v srpnu 1927 v obuvnických dílnách a později pak i v manipulaci. V roce 1929 přestoupil do statistického a poté zásobovacího oddělení. Než odešel v roce 1932 na vojnu, povýšil až do funkce kontrolora skladu – skupiny Československo.

Po vojně byl poslán do Prahy na prodavačský kurs a poté do exportního oddělení, kde zaváděl vlastní nový způsob kontroly. Vedl skupinu zásobovačů, která pracovala na nové organizaci zlepšován í obchodu a zásobování.

V roce 1936 dostal příležitost uplatnit své zkušenosti v Indii, neboť se plánovalo velké rozšíření organizace, a uskutečnil tam velké změny v zásobování. Nastoupil nejprve v Konnagaru, kde převzal vedení velkoskladu a poté převzal odpovědnost za reorganizaci zásobování v Batanagaru.

Cílem bylo dosáhnout progresívního prodeje s minimálními sklady zboží v prodejnách, a to byla přesně role, již uměl pan Plešek dokonale zvládnout.

V době války, která ochromila výrobu i prodej, byly panu Pleškovi svěřeny další funkce a v roce 1945 se stal vedoucím celé prodejní skupiny.

Po válce došlo k rozvoji výroby a zejména prodeje obuvi na základě průzkumu indického trhu, došlo ke zrychlení zásobování prodejen obuví, prodávalo se jen prvotřídní zboží za přijatelnou cenu. Kladl se důraz na zlepšování služeb v prodejnách za účelem získání zákazníků, na výchovu personálu, modernizaci prodejen.

BTG-HPIM4983fotoMala.jpg

Indický Batanagar , cílová ale i startovní destinace stovek českých a slovenských baťovců. Zde získali od Čechů další profesní vzdělání i mnozí budoucí indičtí manažeři, kteří pak převzali vedení mnoha oddělení a expandovali i do dalších zemí světa.

Po získání samostatnosti Indie a odtržení Pákistánu a Bangladéše došlo ke ztrátě více než sta detailních prodejen, velkoobchodníků a jednotlivých zákazníků, což znamenalo znovu přeorganizovat výrobu a hledat nové trhy, opět nový úkol a cíl Oldřicha Pleška.

Prodejní organizace, reprezentující 1000 detailních prodejen a 350 detailních agencí, prodávala boty pod značkou BATA. Velkoobchodu byly boty prodávány pod zn. BSC (Bata Shoe Comp.).

V indické organizaci bylo zaměstnáno 5500 pracovníků, především v prodejnách. Jednou z nejdůležitějších, prestižních částí obchodu byl export.

Výrobní organizaci tvořily továrny v Batanagaru, Patna Digha a Faridabadu. Nákupní střediska: byla ve městech Agra, Cawnpore, Kalkata, Madras, Bombaj.

Pan Plešek odešel i se svou chotí na odpočinek do Austrálie (dožil tam v roce 2004). Do Indie se nicméně ještě rád vrátil, pozván svými někdejšími spolupracovníky, kteří mu u přležitosti jeho jubilea uspořádali doslova hold. Jak vyhlásili, byl to on, kdo je naučil doslova všemu a indická organizace by bez něj byla docela jiná.

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný