BataStory.net

VI. ročník mezinárodní konference >Obuv v historii<

Muzeum Jizni Moravy logo.jpg

Už VI. ročník mezinárodní konference Obuv v historii 2010 se uskutečnil 12.-14. října 2010 ve Zlíně v zasedací místnosti Krajského úřadu Zlínského kraje v pověstné jedenadvacítce

Tradice zlínské konference, zabývající se historickou obuví, byla zahájena v roce 1994 a téma zaujalo mnohé muzejní pracovníky, vysokoškolské pedagogy i badatele z řad odborné veřejnosti. Obuv v historii – to je pestrá směs přednášek a informací o obuvnictví a obouvání od starověku až po současnost a organizátoři jsou přesvědčeni, že i šesté trienále bude pro všechny účastníky hodnotnou akcí. O to se zaslouží především přednášející z řad vynikajících odborníků na historii obuvnictví, ať už jsou to zástupci muzeí, univerzit a dalších vědeckých institucí nebo erudované osobnosti, jež tomuto tématu zasvětily celý svůj profesní život.

PROGRAMOVÁ STRUKTURA

I. Charakteristika vývoje obouvání v určitém historickém období, určitém regionu, módní vlivy, design
II. Představení a popis zajímavých exponátů, kuriozit a obuvi významných osobností, prezentace sbírek, projekty výstav
III. Dějiny obuvnické řemeslné výroby, historie průmyslové výroby obuvi
IV. Archeologické nálezy obuvi
V. Restaurátorské a konzervátorské práce na předmětech obuvnického sbírkového fondu

DOPROVODNÝ PROGRAM

Úterý 12. října 19.00 Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, setkání s pedagogy a studenty Ústavu designu obuvi a oděvů

Středa 13. října 19.00 Obuvnické muzeum, společenský večer spojený s prohlídkou sbírky historické obuvi

Čtvrtek 14. října – fakultativní exkurze do továren na výrobu obuvi: Moleda Zlín (výroba sportovní obuvi značky Prestige) a Fare Valašské Klobouky (specializace na dětskou obuv), a návštěva tradičního valašského výrobce ovocných destilátů Rudolf Jelínek Vizovice spojená s ochutnávkou slivovice.

Jména přednášejících a jejich konkrétní témata prý byla letos obzvláště kvalifikovaná. Těšíme se na sborník z konfrence, s jehož pomocí budeme zpětně opět referovat.

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný