BataStory.net

Vymětalovi z Afriky

MozaikaBataNet_CtverecPismoCerne.jpg

Do Jižní Afriky se uchýlilo na stará kolena mnoho Baťovců.
Byl mezi nimi i manželé Vymětalovi. Po řadě pozic u Bati v několika afrických zemích, dožívali v provincii Natal, v baťovské lokalitě Pinetown (tam také dodnes stojí a pracuje Baťova továrna Future Footware) nedaleko Durbanu.

Jen jako zkušební test následuje KRÁTKÝ VZOREK audio záznamu. (Pracovní logo nahradí po doplnění obrazového materiálu foto / video.)

TIP: Jakmile ztmavne trojuhelníček na liště, klikněte na něj.

MozaikaBataNet_CtverecPismoCerne.jpg

Hovoří J. VYMĚTALOVÁ
Pan Vymětal patřil k nejznámějším baťovcům v Africe, kam odjel v rámci velké expansní akce Bati v roce 1939. Zde je jen jako testovací soubor zatím jen krátká ukázka vyprávění jeho manželky zachycená už po jeho smrti v Pinetownu v roce 1999.

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný