BataStory.net

Zodpovědné inovace

Bat konf Zodpov Inov.jpg

V rámci projektu Baťův odkaz Evropě proběhla 22. dubna konference Zodpovědné inovace

Konferenci, jejíž detaily je možné najít na webu, vedl jako moderátor PhDr. Václav Moravec. Jako hosté, vedoucí i účastníci jednotlivých diskusí se pak zúčastnili mimo jiné
prof. Jan Švejnar, M.A., Ph.D. – profesor ekonomie, předseda Řídící a dozorčí rady CERGE-EI, UK Praha
JUDr. Pavel Telička – bývalý eurokomisař, ředitel bruselské kanceláře BXL Consulting
prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D. – profesor působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology, Kanpur
Ing. Petr Zahradník, MSc. – vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. – generální ředitel Slováckých strojíren a. s.
Ing. Libor Láznička, Ph.D. – jednatel společnosti Barum Continental spol. s r.o.
MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
Libor Lukáš – statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – prorektor pro strategii a rozvoj Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Ke konferenci pořádané Katedrou managementu University Tomáše Bati ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati, Rotary klubem a Zlínským krajem se s postupným zveřejněním jejích výsledků opět vrátíme.

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný