BataStory.net

Odešel Ferdinand Menčík - jeden z hlavních baťovských pamětníků

FMencikHpim5102.jpg

JUDr Ferdinand MENČÍK

Jenom neradi připouštíme, že svět nás baťovců je zase chudší. Uprostřed tohoto léta odešel 20. 07. 2009 i JUDr Ferdinand Menčík.

Možná jste jej znali jen jako autora výborné knihy “Poskokem u Jana Bati“, ale i tak víte. že jejím jenom zdánlivě pohoršlivým titulem se není možné dát mýlit. Ferdinand Menčík byl osobností, jež se uměla vymezit vůči jakémukoliv mýtu, a přitom zůstat fair. I Jana Baťu, svého nevlastního strýce zobrazil právě tak svérázným a nekonvenčním způsobem, jakým byl Jan Baťa sám, a jak na něj jako na svého osobního asistenta skutečně působil.

Ferdinand Menčík byl synem okresního hejtmana Alexandra Menčíka spojeného s baťovskou historií nejenom přátelstvím s Tomášem Baťou, jenž si vzal jeho sestru, ale v pozdějších letech i vlastní účastí na řízení firmy.

Zde najdete i profil Dr Alexandra Menčíka.

Sám Ferdinand si ještě jako chlapec hrával s Tomášem Baťou mladším, pro nějž pak později pracoval a po léta byl i členem správní rady formy. Jejich přátelský vztah přetrval až do jejich smrti.

V posledních letech žil Ferdinand Menčík v Paříži, stále častěji však pobýval i u nás, v rodinné vile v Luhačovicích, kde se také dlouho léčil.

Jen jako vzorek uvádíme fragment nestřiženého videa natočeného pro BataStory v roce 2006:

TIP: Jakmile zčerná trojúhelníček pod zatím prázdnou obrazovkou, klikněte na něj a trpělivě vyčkejte.

I když je velikost obrazu i kvalita zvuku záměrně snížena, tak aby vyhověly i pomalejším počítačům a připojením, trvá dost dlouho nežli video naběhne. V nouzi vytrvejte a klikněte po chvíli znovu. Osobní setkání s Ferdinandem Menčíkem stojí rozhodně za to…

TIP: Jakmile zčerná trojúhelníček pod zatím prázdnou obrazovkou, klikněte na něj a trpělivě vyčkejte. I když je velikost obrazu i kvalita zvuku záměrně snížena, aby vyhověla i pomalejším počítačům, trvá někdy dlouho nežli video naběhne

>>>>>>>>>>>>>>>>

Jen pro ty mladší: V tomto úryvku z rozsáhlého interview hovoří JUDr Menčík ze začátku o TOMÁŠI Baťovi zakladateli, k jehož rodině patřil (Marie Baťová, za svobodna Menčíková, byla jeho tetou), a později pak už ale o JANU Baťovi, Tomášově nevlastním bratrovi, jenž převzal po jeho tragické letecké havárii vedení firmy, a u nějž pak jako student pracoval.

Ferdinand Menčík prošel s Baťou prakticky celým světem. Poté, co odešel z republiky působil pro něj mimo jiné i na Novém Zélandu, ve Washingtonu jako personální šéf pro celý svět, a vyslán byl i do tak exotických zemí jakými jsou Brazílie, Peru nebo Chile (kde navíc čelil právě kritickému období dramatických změn a převzetí moci mezi Alliendem a Pinochetem).

Časem pak byla v jeho pravomoci celá baťovská Jižní Amerika a později působil i v mnoha dalších zemích Evropy.

V tom všem mu napomohlo také harmonické manželství s další významnou svědkyní baťovské historie, Evou Menčíkovou-Foersterovou, (i o ní připravujeme podrobnější stať) – dcerou notáře Foerstera, jenž kdysi otevíral tragickou Baťovu závěť.

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný