BataStory.net

BATA International >

AsieMala.jpg

Dnešní společnost Baťa provozuje své aktivity na celém světě, její činnost na pěti kontinentech je řízena čtyřmi regionálními obchodními jednotkami (MBU).

Každá z těchto jednotek se specializuje na práci specifickou pro svůj region, například na vývoj produktů, nákup, nebo podporu marketingu. Každá z těchto jednotek je samostatným podnikatelským subjektem a může se rychle adaptovat na změny na trhu a využívat potencionální příležitosti pro růst.

Síla společnosti Baťa je dána její celosvětovou přítomností . Všechny místní pobočky mají vlastní vedení, ale každá z nich těží ze vztahů k nadnárodní organizaci co se týče informačních systémů, inovací produktů, nebo nákupu.

Baťa tak dnes na celém světě:

obslouží 1 milion zákazníků za den
zaměstnává více než 40 000 lidí
provozuje 4 600 obchodů
řídí prodej ve více než padesáti zemích
provozuje 40 výrobních závodů ve 26 zemích

Čtyři hlavní obchodní jednotky společnosti Baťa jsou rozmístěny podle místa své působnosti takto:

Bata Europe, Lausanne
Bata Asia Pacific-Africa, Singapore
Bata Latin America, Mexico
Bata North America, Toronto

Moderní, stručnou ale zcela virtuální knihu o historii firmy najdete zde. (Český překlad každé stránky pak získáte opatrným přiblížením kursoru myši nad anglický text.)

Dnešní pohled na více než stoletou historii společnosti Bata a její výsledky nemusí být k překvapení mnohých vůbec pietní ani akademický. Ano, společnost se v mnohém změnila, nicméně i dnešní stav tohoto podivuhodného podniku, který vyšel z kdysi zapadlé vesničky a ve svém oboru doslova ovládl svět – je stále nesmírně živý a ve svých důsledcích i současný a mladý. “Po cestě” ovšem potkalo jak firmu tak i její zákazníky – mnoho nepříjemného a zlého:

Obě světové války ale i následná okupace “přátelskou” velmocí ovlivnily především firmu. A poválečné znárodnění a zrušení soukromého podnikání proměnily i rodnou zemi a zničilo podhoubí, z nějž vzcházely a přicházely celé generace spolupracovníků. Nebylo divu, že díky tomu, ale i s nástupem studené války a spuštěním “železné opony” dožila většina českého managementu v zahraničí a došlo k nezbytné internacionalizaci firmy i k přenosu a postupnému přenosu jejího těžiště dál a dál od domova. Ne vždy k jejímu prospěchu, povzdechla si určitě řada lidí, včetně Tomáše Bati samotného.

Nicméně – i přes peripetie, kterými prošla – ta značka zde je a prosperuje a její role v dnešním světě je mnohem širší než kdysi dávno, v dobách největší domácí konjuktury. Na tomto místě proto najdete nejen přehled dnes existujících výrobních i obchodních poboček Bati ale i vše co se kolem nich děje: zprávy o výstavách, pomoci lokálním školám, talentům i obětem katastrof, a spolupráci s dalšími instutucemi. Chybět nebudou ani zprávy o otevření zajímavých obchodů všude po světě.

Na webové stránky každé pobočky se dostanete také kliknutím na symbol nekonečno > v záhlaví její stránky.