BataStory.net

SINGAPUR >

AsieMala.jpg

Na tomto místě bude zařazena pasáž o historii zdejší pobočky i těch českých Baťovcích, kteří jí prošli.

Singapur ovšem znamenal a znamená pro světovou síť mnoho dodnes, ba stal se v poslední době jedním z jejích klíčových center. Zde je jen malá ukázka posledních aktivit:

Baťa Singapur a jeho dnešní tvář a role

B-Spore-MagFrontPages.jpg

Singapur patřil odjakživa k baťovským branám na Dálný Východ a Češi, kteří zde založili nejprve obchodní a později i výrobní zastoupení, prožili všechno, co Singapur: jeho předválečnou britskou romantickou minulost, japonskou okupaci po Pearl Harbouru i poválečný technologický rozmach po osamostatnění Malajsie a Singapuru.

Dnešní ústředí Bati Singapur navštívili nedávno na pozvání jeho ředitele Paola Grassiho kreativci několika předních módních magazinů:
Her World (Její svět), Simply Her (Prostě ona), Icon (Ikona), Shape (Tvar), Citta Bella (Krásné město) a Her World Brides (Nevěstin svět).

B-Spore-Mag.jpg

Zvláště redaktorka Jejího světa – Fiona Yip, která už navštívila Baťu i v Itálii a v Praze, se, uchvácena baťovskou historií při té příležitosti nadšeně snažila podělit se o své zážitky s kolegyněmi.

Všechny se pak, přesvědčeny soudobou kolekcí, rozhodly zařadit obuv a kabelky od Bati pravidelněji mezi svá doporučení čtenářkám.

Baťa Singapur však nese v poslední době všechny známky vedoucí role v této oblasti. Ze svého zázemí, jenž je dnes samostatnou republikou, například inicioval a realizoval i první současné zahraniční franchise Bati v oblasti a to až ve Vietnamu:

B-Vietnam-Ostr.jpg

Jeho ředitel Paolo Grassi (druhý zleva) teď mohl zaznamenat i úspěch své další aktivity:

Na dvou místech, v Saigonu a v Hanoji už byla otevřena první zastoupení.

Na snímku je slavnostní gala show ve Vincom Plaza v Hanoji.

Vietnam byl přitom tradičním baťovským teritoriem už před válkou. Pro baťovské zastoupení v tehdy ještě koloniální Francouzské Indočíně pracovali i manželé Vašutkovi.

JAB-VietnamPlazCRbarvy-555.jpg

Známá je také jedna z dramatických zastávek Jana A. Bati ve Vietnamu při jeho obchodní cestě kolem světa v roce 1937.

Navštívil tehdy Saigon, Hanoi i Quin-Hon, poslední místo neplánovaně, protože „díky“ nouzovému ale šťastnému přistání na pláži.


JAB-Vietnam_0001-555.jpg

Na dalším obrázku vidíme Jana A. Baťu při přejezdu z pláže k přenocování do hotelu v městečku Quin-Hon.

Úspěšný comeback Bati do Vietnamu je tedy více než zadostiučiněním. Je potvrzením faktu, že jeho tradice dobrého řemesla (nejen ševcovského ale i marketingového) nachází svoje uplatnění i dnes.

Také se ovšem, pokud jste už dostali až sem, podívejte na dnešní webovou stránku Bati Singapur. Dostanete se k ní tak, že kliknete myší na červené znamenko nekonečna [ ∞ ] které najdete hned vedle jména země.