BataStory.net

CHILE >

AsieMala.jpg

Globus-M.jpg

Skupina třinácti Baťových dělníků a techniků založila v březnu 1939 v městečku Peňaflor u Santiaga novou továrnu na boty. Řada z nich pak odešla bojovat jako dobrovolníci do Anglie a po válce se někteří z nich už do Chile nevrátili; po roce 1948 sem však přišla čerstvá baťovská krev (14 nových zaměstnanců).
(Celý článek viz níže)

Také Baťu postihlo počátkem roku 2010 osudové zemětřesení v Chile …

02_Chile_Scr_42.jpg
01_Chile_Scr_38.jpg

Ústředí Bati v Chile se ihned pustilo do hodnocení rozsahu poškození svých provozů a prodejen. Byl ustaven havarijní tým jenž na místě zjišťoval škody a od té doby pracuje v rámci akčního plánu i podle sledu dalších událostí a následných otřesů. Tým se proto třikrát denně spojuje s manažery aby mohl přijímat okamžité akce a opatření. Vedle bezpečnosti zaměstnanců i zákazníků zajišťuje i udržení nepřetržité distribuce bot pro nepoškozené a opravované prodejny.

09_Chile_Scr_40.jpg
03_Chile_Scr_39.jpg

Okamžitě byla zřízena call centra ve snaze kontaktovat všechny obchody a shromažďovat údaje o zaměstnancích a zařízení. Všem zaměstnancům byly distribuovány aktuální bezpečnostní pokyny a kde to bylo nezbytné, byli posláni domů.

04_Chile_Scr_41.jpg

Také v hlavním sídle Bati v Maipu (Santiago) došlo k poškození druhého patra, stejně jako stropu skladů. Škody jsou opravovány za provozu, jenž nebyl významně ovlivněn.

Nicméně v závodě Peñaflor došlo k rozsáhlejším škodám na konstrukci budovy a části továrny, kanceláří i skladů nejsou vhodné pro práci. Elektřina šla, ale továrna neměla vodu, telefon ani Internet a vypadly IT systémy. Mnoho zaměstnanců bylo dočasně přemístěno do Maipu než budou opravy kompletní.

Pokud víme. nedošlo k úmrtím ani zraněním.

K historii baťovců v Chile

Globus-M.jpg

Skupina třinácti Baťových dělníků a techniků založila v březnu 1939 v městečku Peňaflor u Santiaga novou továrnu na boty. Řada z nich pak odešla bojovat jako dobrovolníci do Anglie a po válce se někteří z nich už do Chile nevrátili; po roce 1948 sem však přišla čerstvá baťovská krev (14 nových zaměstnanců).

Jako připomínku baťovské etapy českého přistěhovalectví a česko chilských vazeb současná krajanská organizace Chilsko český kroužek převzala za podpory a spolupráce českého velvyslanectví záštitu nad jednou z obecních peňaflorských škol, která od září 2003 nese jméno „Škola české republiky“.

Řada chilských krajanů se přímo účastnila bojů druhé světové války v Evropě a další y odbojářů sem emigrovali po únoru 1948. V Chile se po roce 1948 na určitou dobu ocitli i českoslovenští váleční generálové Heinzelmann, Němec, Vlna, Hertz a dva bratři kněží, synové legendárního generála J. S. Ingra.

Naopak, po boku Německa se válečných bojů účastnil letec Slovenského štátu Karol Bachratý a další Slovák, Štefan Kramár, se údajně účastnil vývoje německé bomby, která měla zvrátit vývoj válečných událostí.

Někteří z chilských krajanů, kteří se účastnili bojů za obnovení Československa – Jan Zika, Jaroslav Landsfeld a Blahoslav Pazdírek – byli za své zásluhy vyznamenáni v březnu 2000 pamětní medailí MZV ČR a čestným odznakem uděleným v Santiagu osobně vrchním velitelem vzdušných sil Armády ČR.

Z materiálu MZV

PS Také architekt Blahoslav Pazdírek patří mezi zasloužilé chilské baťovce a poskytl nám cenné obrazové materiály z budování zdejšího „Malého Zlína“. Jeho vzpomínky uvedeme. PH

Na tomto místě budou zařazeny i další pasáže o historii zdejší pobočky a Baťovcích, kteří jí prošli. Zatím se ovšem, pokud jste už dostali až sem, podívejte alespoň na její dnešní webovou stránku. Dostanete se k ní tak, že kliknete myší na červené znamenko nekonečna [ ∞ ] které najdete hned vedle jména země.