BataStory.net

PAKISTÁN >

AsieMala.jpg

Bata Pákistán

Baťa Pakistan patří i dnes k nejdůležitějším centrům Baťovy světové organizace. Abychom se dostali ke kořenům jejího vzniku, musíme se vrátit do historie. Jeho ústředí se jménem Batapur nedaleko Lahore vzniklo původně jen jako další rozšíření Baťovy tehdy jestě vnitroindické expanze na sever, tedy v rámci Indie. Až rozpad původní Britské Indie a následující nábožensko politické rozbroje vedoucí k rozdělení už samostatné Indie způsobily, že Batapur se ocitl náhle v jiném státě, nově vzniklém samostatném Pakistanu.

+Pamatný strom v Batapuru.jpg

Pamětní strom vysazený k založení baťovské kolonie

Historie

Samozřejmě, že u jeho vzniku byli už samotného začátku především Češi, delegovaní většinou z tehdejšího indického baťovského centra v Calcuttě, respektive v Batanagaru. V tomto směru máme o jeho vzniku i některá osobní svědectví a ze všech budeme postupně citovat. Patří k ním interview s panem Joe Nejedlym z Coimbatore, jenž byl přímo u jeho vzniku, nebo Barošova kniha “Čechoslováci na březích Gangu”, články z “Batawa a Belcamp News”, a z pozdější doby i výpověď polského Baťova manažera pana Sikory žijícího dnes v okolí Baltimore. Fotografie batanagarské továrny i jeho obytné kolonie nám laskavě poskytl dřívější manažer Bata Pakistan Doug Hearns.

A.Carnecky v pakistanske TV.jpg

V tomto směru je skoro symbolickým návratem v kruhu, že k posledním šéfům pobočky Bata Pakistan patří člen jedné z rodin českých baťovců – Anthony Carnecky, jenž také v roce 2005 předal guvernérovi Pandžábu Khalidu Maqboolovi tři kamiony s 13.120 páry bot pro postižené zemětřesením v Pakistánu v hodnotě 1,8 milionu rupií.

Baťa Pakistan dnes

Dnes Baťa Pakistan exportuje přibližně milion párů kvalitní obuvi do různých zemí, jako např. Francie, Dánska, Švédska, Německa, Belgie, Holandska nebo Velké Britanie ale i do zemí Středního východu, a to v celkovém ročním objemu 76,6 milionů rupií. Historie, jež tomu předcházela nicméně nebyla jednoduchá. Po letech pouhého i když úspěšného prodeje byla vlastní výroba zahájena v roce 1942, brzy poté, co se tehdy ještě jednotná, k britské koruně příslušející Indie ocitla ve válce.

Místo pro Batapur bylo zvoleno strategicky mezi dvěma už tehdy nejvýznamnějšími městy oblasti – Lahore a Amratsar. Po válce a zvláště pak po osampstatnění Indie a oddělení Pakistanu, stal se Batapur jediným zdrojem pro zásobování celého Pakistanu a Baťova organizace jedním z mála průmyslových podniků podporujících ustavení samostatného státu a jeho socio-ekonomickou stabilizaci a vývoj.
A dnes je jeho role v tomto směru ještě silnější, když jeho export generuje nemalou část národního důchodu v cizí valutě. jen na daních přispívá státu ročně 323 miliony rupií.

Dodnes je jméno Baťa v Pakistanu synonymem pro slovo bota a obráceně

Dnes je opravdu jméno Baťa v Pakistanu synonymem pro slovo bota , takovou si společnost vydobyla prestiž a důvěru v celé oblasti prodeje, módy a kultury obouvání. Také baťovské obchody ustavily a udržují vysoký standard pro celou zemi. Společnost je největší výrobní i obchodní obuvnickou společností země. Sestává z výrobního, marketingoveho a administrativního odboru. Ročně vyrobí a prodá na 14 milionů párů kožené, gumové, plátěné a plastikové obuvi (včetně exportu).

+ModerniBatapur Mosque.jpg

Mešita v Batanagaru.

V rámci expanze byl v roce 1984 vybudován další moderní podnik v Lahore (Maraka, Multan Rd) . Nyní má Bata Pakistan jen v hlavních oblastech 3.200 zaměstnanců a prodejní odbor obhospodařuje na 372 maloobchodů, 23 velkoobchodních center, 11 distributorů a 600 dealerů. Na export jde přibližně jeden milion párů ročně do zemí jako Francie, Dánsko,Švédsko, Německo, Belgie, Holandsko, Velká Británie, a Střední Východ, s ročním obratem kolem 74.6 milionů rupií.

Kvalita vývoje a vývoj kvality

Stále ještě dnes není ani u tak významných společností samozřejmostí, že firma má certifikát ISO-9002. Bata Pakistan se jím může pyšnit. Dokonce s uznáním, když v průběhu řízení o jeho přiznání bylo zjištěno, že baťovské vnitřní normy jsou ve skutečnosti ještě přísnější, než vyžadují mezinárodní standardy. Certifikát byl společnosti udělen v roce 2000.

Je to jistě i tím, že Bata Pakistan těží maximum z činnosti oddělení výzkumu a vývoje zabývajícího se zdokonalováním technologie výroby obuvi podle standardů domácího i zahraničního trhu. Jeho tým se stále zaměřuje na vytváření nových technologií a zdrojů, směřujících činnost společnosti k výrobkům orientovaným na zákazníka. Právě na kvalitu jeho uspokojování je dáván důraz nejen v celém systému výroby, ale i na každém konkrétním pracovišti. Proto je celá společnost zapojena jako celek i individuálně do systému průběžné kontroly a nápravy chyb.

V Pakistanu jako kdysi ve Zlíně…

Za účelem opravdu osobní účasti každého jednotlivce, který pracuje pro Baťu, byl i zde už v roce 1960 zaveden systém porad výrobního managementu. Ty jsou organizovány doslova v každém oddělení a meziprovozní týmy na nich monitorují výrobu, identifikují problémy a navrhují jejich řešení i preventivní opatření. Tento systém zajišťuje i v Pakistanu účast každého jednotlivce v procesu zdokonalování výrobních operací. K rozvoji úrovně práce týmů jsou využívána školící zařízení nejen ve firmě nebo v zemi ale i v zahraničí.

+Batapur High School.jpg

Dnes je Batapur současným moderním městem, jehož obyvatelé využívají komfortu vneseným sem českými baťovci. Škola v Batanagaru.

Sociální péče, hygienické a čisté pracovní prostředí pomáhají udržet smysl pro firemní příslušnost a pracovní morálku. Baťa Pakistan ale umožňuje i přestávky pro vykonávaní náboženských povinností, má pro své pracovníky k dispozici modlitebnu, bezplatnou lékařskou poradnu a lékárnu, firemní prodejnu za režijní ceny, knihovnu, střední školu pro děti zaměstnanců, odbornou školu pro jejich ženy, jakož i sportovní areál.

ZDROJE: Projekt Memory2000, Jan Baroš: Čechoslováci na březích Gangu, Dough Hearns: Bata Pakistan, použito překladů Ivana Gregory, CSc

Pokud jste dočetli až sem, podívejte se i na webovou stránku pobočky. Dostanete se k ní tak, že kliknete myší na červené znamenko nekonečna [ ∞ ] které najdete hned vedle jména země.