BataStory.net

Bata Pakistan věnuje tisíce bot a takřka tři miliony rupií na pomoc obětem zemětřesení

A.Carnecky venuje 3 kamiony bot.jpg

Anthony Carnecky, šéf Baťa Pakistán předal guvernérovi Pandžábu Khalidu Maqboolovi tři kamiony s 13,120 páry bot pro postižené zemětřesením v hodnotě 1,8 milionu rupií.

Také všichni zaměstnanci firmy věnovali na tento účel dobrovolně celou svou jednodenní mzdu a vedení firmy pak dorovnalo sumu na další milion rupií, takže celkem věnoval na pomoc obětem zemětřesení, jež zpustošilo velkou část Kašmíru a Pandžábu, Baťa Pakistan 2.8 milionu rupií.
Událost měla velkou odezvu v mediích a vysílala ji také, vedle interview s panem Carneckým pakistánská televize.