BataStory.net

Dobrá zpráva: Jan Baťa právně rehabilitován

JAB.jpg

Jak známo ze starších materiálů na této stránce, Městské státní zastupitelství v Praze podalo z podnětu Tomáše Bati z roku 2005 již dříve návrh na obnovu trestního řízení s jeho strýcem Janem Baťou.
Senát Městského soudu v Praze pak nyní na veřejném zasedání dne 25. června 2007 svým pravomocným rozhodnutím –
° povolil obnovu trestního řízení a kromě potvrzení výroku někdejšího Národního soudu v těch bodech, kterými byl Jan Baťa zproštěn viny už tehdy, tedy v roce 1946 –

° zrušil v plném rozsahu původní obžaloby podle § 1 a § 3 retribučního dekretu rozsudek Národního soudu jímž byl Jan Baťa odsouzen podle § 4 retribučního dekretu.

To se rovná fakticky plné Janově právní rehabilitaci.