BataStory.net

Dobrá zpráva: Mladí Češi u Bati opět v mezinárodních baťovských manažerských funkcích

Dorotik.jpg

Roberto Longo (vpravo), president evropského prodeje firmy Baťa gratuluje Martinu Dorotíkovi nastupujícímu do pozice manažéra marketingu Baťa Evropa.

Martin Dorotík nastoupil k firmě Baťa ČR v roce 1998 jako Sales Support Manager a po několik dalších let sehrával významnou roli v posílení oddělení marketingu, až byl roku 2001 pověřen jeho vedením.
Od roku 2002 byl členem vedení Baťa ČR. Vypracoval dlouhodobou strategii projektů jakými byly New Visual discipline nebo Bata e-commerce. V roce 2004 odpovídal za úspěšný nový nástup Bati v Polsku a v roce 2005 absolvoval školení Advanco v Malajsii a Číně.
Ve své nové funkci ve vedení evropské skupiny bude úzce spolupracovat právě s Robertem Longem.

Zpráva je to opravdu více než povzbuzující. Zatímco před válkou a někde ještě i dlouho po ní byli na většině vedoucích míst baťovské organizace ve světě takřka výlučně Češi a Slováci, už v padesátých letech se situace začala rychle měnit. Mnoho někdejších manažerů odcházelo postupně do důchodu a ze Zlína “znárodněného” komunisty už nepřicházela náhrada v podobě dříve kontinuálně perfektně připravovaných “mladých mužů”. Vedoucí posty tak postupně zaplňovali nejlepší lokální pracovníci, kteří pak záhy převážili. Posledních “Mohykánů”, kteří byli ve světě u Bati v manažerské funkci a hovořili ještě česky tak stále ubývalo a dnes jsou ve funkcích (samozřejmě kromě pana Tomáše Bati samotného) už jen poslední dva. (Také jejich medailony připravujeme.)
Po roce 1989 a znovuzrození “českého” Bati jsme se dočkali samostatného českého managementu i jeho účasti a zasedání ve vrcholných orgánech. V oblasti mezinárodní jsme na to dosud čekali. Martin Dorotík tak skoro symbolicky naplňuje sen starých odcházejících baťovců: aby se mladá česká talentovaná generace vydala dobrou cestou a převzala – doslova v poslední chvíli – jejich štafetu, a to i v mezinárodním měřítku.