BataStory.net

Nadace Tomáše Bati podporuje obnovenou tradici +

ZlionskySalon 2011 logo.jpg

Nadace Tomáše Bati podporuje obnovenou tradici
ZlionskySalon 2011 logo.jpg

Zlínského salonu založeného kdysi firmou Baťa se zúčastnilo 95 autorů. Obnovená přehlídka současného českého a slovenského umění se koná pravidelně a otevřená bývá až do konce prázdnin.

I tento ročník byl tradičně k shlédnutí v Domě umění, ve druhém patře zlínského zámku i v industriálním prostoru 32. budovy bývalého baťovského továrního areálu. Pořadatelem salonu je Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.

ZlinskySalon 2011.jpg

Nový zlínský salon navazuje na tradici historických salonů, které se konaly každoročně ve Zlíně v letech 1936 až 1948. Jednalo se o dosud nejvýznamnější přehlídky soudobého československého, respektive českého výtvarného umění. Salony se staly vzorem sepětí baťovského podnikání a kultury. K úspěšnému obnovení těchto přehlídek došlo v roce 1996 pod záštitou a za přímé účasti prezidenta Václava Havla.

Hlavní snahou pořadatelů zůstává, aby výběr umělců nebyl jednostranný, ke spolupráci proto přizvali přední znalce současného umění z české i slovenské strany. V každém ročníku salonu se obměňují členové výstavní jury. “Odborná porota zaměřuje pozornost především na ty autory, kteří jsou starší třiceti let. Jejich tvorba je v určitém pohybu, rozvíjí se či transformuje,” uvedl Václav Mílek, ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Zlinsky salon 2011.jpg

Na Novém zlínském salonu je záslužné i to, že jde o společnou přehlídku současného českého a slovenského umění. Záštitu nad ní převzali ministr kultury České republiky, hejtman Zlínského kraje i primátor statutárního města Zlína. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Nadace Tomáše Bati, Ministerstva kultury České republiky a kulturního fondu města Zlína.

Zdroj: http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/kalendarakci/33843.aspx