BataStory.net

Úžasná zpráva: Baťovské noviny zachráněny příštím generacím!

BatovskeNoviny.jpg

Úžasnou zprávu o tom, že baťovské noviny vycházející ve Zlíně byly zachráněny pro příští generace, přinesla beseda konaná v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.
Právě na půdě této knihovny došlo k této náročné a záslužné akci a vbrzku bude skutečně možno listovat těmito baťovskými novinami z období mezi válkami a do roku 1945 na počítači. K úspěchu došlo ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy a Státním okresním archivem Zlín v letech 2004–2006, během nichž byly na mikrofilmy a následně digitalizovány dostupné kopie Sdělení a po něm následujících titulů vydávaných v letech 1918–1945 ve Zlíně. Více najdete na stránkách Knihovny Františka Bartoše, ale i my se budeme projektem dále zabývat. Institucím i autorům gratulujeme a pevně doufáme, že pro něj najdeme na celém světě mnoho vděčných čtenářů.