BataStory.net

Vědecká konference zaštítěná Tomášem Baťou

HledaniNoveEvropy.gif

Inspirována géniem Baťova morálního, technologického i organizačního odkazu je pravidelně i řada vědeckých konferencí. Ještě nedozněly ohlasy těch minulých z roku 2005 ve Zlíně a už se uskutečňují další. Tou nejnovější bylo pražské Hledání nové Evropy probíhající dnes a zítra 4. – 5. května na pražské Nové radnici se záštitou Tomáše Bati. Je příznačné, že příspěvky na nich přednesené se stávají demokraticky součástí obecné lidské zkušenosti a zpřístupněny mohou posloužit komukoliv. Tam směřovalo tradičně veškeré baťovské úsilí i v minulosti, dnes však – mimo jiné i díky Internetu – dvojnásob. Právě BataStory toho budiž dalším důkazem.