BataStory.net

CHELMEK - Malý Zlín s velkou tradicí

ChelmekZnak.jpg

V Čechách dnes poměrně málo známé jméno Chełmek nese místo, kde firma Baťa začala vyrábět už dlouho před válkou a kde (vedle už dávno předtím v Polsku existujících prodejen) také postavila roku 1932, tedy ještě za Tomáše Bati, svou první polskou továrnu, po níž následovaly další.

Už koncem roku 1929 zaregistroval krajský soud v Krakově „Obuvnickou společnost Baťa, akciovou společnost“ se sídlem v Krakově. Z několika nabídek si za sídlo továrny vybrala Chelmek, tehdy typicky rolnickou usedlost s 1.560 obyvatel.

Od knížete Sapieha zakoupila firma za více než milion zlotých 986 hektarů částečně zalesněné půdy s pastvinami ohraničenými na východě železniční tratí. Brzy nato začal nábor dělníků ke stavbě továrny.

MapaPolska.jpg

Nejprve se začalo se stavbou první haly i se vším, co bylo nezbytné k zahájení jejího provozu. Vše se tedy muselo stěsnat právě do ní: sklad matriálu, mechanická dílna, válcovna gumy, manipulace a výrobní dílny gumové a textilně gumové obuvi.

Jako první se vyráběly přezůvky, galoše, vysoké gumové holinky (tady se jim říkalo “generálky“), rybářské boty do pasu nebo tzv. „kanadijky“, ale i tenisky a trampky. (Jen pro ty mladší: trampky byly tenisky sahající až nad kotníky.) Později se začaly vyrábět i boty kožené, a to letní i zimní a dámské, pánské i dětské.

19. března 1932 doporučuje Tomáš Baťa ustanovit prvním ředitelem Chelmku Aloise Gabesama. Ten začíná s 521 zaměstnanci, ale už téhož roku vyrobí Chelmek svých prvních 530 tisíc párů.

Chelmek-mapa.jpg

Na mapě polských obchodů Baťa Chelmek nenajdeme. O to důležitější je podívat se na zblízka na mapu Chelmku, jak velkou plochu z města Baťovy závody zaujímaly.

Všimněte si šedé plochy uprostřed. Je dobře znát, že procento z celkové rozlohy tehdy navíc ještě mnohem menšího Chelmku, bylo úžasné. Dalo by se říci, že Chelmek se naopak rozšiřoval a vyvíjel kolem závodů, které odstartovaly jeho nový život.

V letech 1932 až 1939 je vyrobeno na 12 milionů 700 tisíc párů. Jen v roku 1938 sjelo z chelmeckých pásů 2 miliony 260 tisíc párů obuvi, to vše dík 1700 zaměstnanců.

(Doplňuje se…)

Chelmek-EchoDnes.jpg

Tento časopis, Echo Chelmku, je vůbec nejstarší časopis své kategorie v Polsku. Vznikl jako podnikový časopis firmy Baťa a nedávno oslavil už 65 let své existence. Nic na tom, že firma byla mezitím v roce 1947 znárodněna a přejmenována. Baťovský podnikový časopis pokrývající společenské potřeby celého okolí prostě přežil, jen ho začalo vydávat město, a vychází tak dodnes.

Echo bylo dokonce jediným časopisem v Polsku, jenž i v dobách nejpřísnějších protináboženských postihů měl na titulní stránce vánoční a velikonoční motivy články a ilustrace.

(Doplňuje se…)

(Podívejte také na dnešní webovou stránku Bati Polsko

Nabídka

BTW lide 20181130_062217.jpg

Počátky Batawy

Přinášíme postupně úryvky z historie kanadské Batawy, po indickém Batanagaru jistě nejúspěšnějšího “malého Zlína” založeného těsně před válkou Tomíkem Baťou.

BS-01.jpg

Mohli jsme mít další "satelit Zlína" ještě před válkou také doslova někde uprostřed Atlantiku?

BatawaBldgUpr.jpg

BATAWA, nejúspěšnější "malý Zlín" v Novém světě

Nebylo náhodou, že po zabrání Československa Němci v roce 1939 se právě Kanada stala pro české baťovce v minulém století zemí zaslíbenou.

MadeInBritIndia.jpg

Jeden z Belcampu

Americký Belcamp nebyl kdysi ničím víc nežli jen maličkou osadou na mapě Marylandu.Až baťovci jej začali těsně před válkou proměňovat v průmyslový areál nemalého významu.

VlajkaOntaria.gif

Jeden z Batawy

Kanadská Batawa se nestala útočištěm jen pro české rodiny. Vedle mnoha Kanaďanů to byli například také českoslovenští Němci vysídlení Hitlerem ze Sudet. Zde je fragment příběhu jednoho z nich…

TypewriterOldMensi.jpg

Info o stavu anglického "zrcadla" BataStory

Jak se řídí firma: lidé jsou kapitál (5)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

Jak se buduje zahradní město (6)

Anonce:
Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

EastTilbury1934.jpg

EAST TILBURY, další z baťovských bran do světa

Britské East Tilbury, ve svých dobách s až čtyřmi, pěti tisíci zaměstnanců) se stalo jak efektivním centrem exportu do celého světa, tak i místem dalšího efektivního vzdělávání baťovců předurčených k práci v dalších světových teritoriích. Právě ono bylo totiž nejlepším výchozím postem pro vysílání odborníků do britských, v té době ještě existujících kolonií a dominií: především do Indie ale i většiny Afriky.

BatovanyCB.jpg

Partizánske - Baťovany

Už roku 1931 koupila společnosť Baťa kožařské závody v Bošanoch, nedaleko dnešního Partizánskeho. Nasledoval Svit- Batizovce, kde se měla vyrábět syntetická vlákna. Baťovany, čast Šimonovian byly pokračováním stratégie vybudovaní centra obuvnícké výroby na Slovensku.

BTG Welcome to.jpg

BATANAGAR - baťovská brána do Indie

Společnost Bata India Ltd. byla založena roku 1931. Do vínku dostala výrobu kožených bot a té také zůstala ve velké míře věrna. Dnešní její kožedělné podniky jsou v Bangalore (Karnataka), Bataganj (Patna, Bihar), Hosuru, (Dharmapuri, Tamilnadu) a v Batanagaru…

ChelmekZnak.jpg

CHELMEK - Malý Zlín s velkou tradicí

V Čechách dnes poměrně málo známé jméno Chełmek nese místo, kde firma Baťa začala vyrábět už dlouho před válkou a kde (vedle už dávno předtím v Polsku existujících prodejen) také postavila roku 1932, tedy ještě za Tomáše Bati, svou první polskou továrnu, po níž následovaly další.

BatovanyPlan888.jpg

Baťovany - ideálne priemyselné mesto

Baťovany vznikli ako zhmotnenie dobových úvah o ideálnom meste, ktorým 20. storocie mimoriadne prialo. Do budúcnosti zahladení moderní architekti a urbanisti celé storočie produkovali vízie lepšieho sveta…

MozaikaBataNet_CtverecPismoCerne.jpg

N O V I N K Y

Jak nehledat a přesto zjistit, co nového je na BataStory ?

Jak se buduje zlínský region (7)

Jak se budují baťovské podniky (03)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

Jak se dělá hospodářský zázrak (02)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

Jak Tomáš Baťa budoval firmu (01)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

Jak se buduje světová říše (04)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.