BataStory.net

BATANAGAR - baťovská brána do Indie

BTG Welcome to.jpg

V Indii začal nejprve jen import a prodej bot vyrobených ve Zlíně. Ty přinesly prostředky na získání a provoz vlastních obchodů, slavná letecká cesta Tomáše Bati do Indie roku 1931 pak i jistotu, že bude možné zahájit vlastní výrobu.
Společnost Bata India Ltd. byla založena roku 1931. Do vínku dostala výrobu kožených bot a té také zůstala ve velké míře věrna. Dnešní její kožedělné podniky jsou v Bangalore (Karnataka), Bataganj (Patna, Bihar), Hosuru, (Dharmapuri, Tamilnadu) a v Batanagaru (North 24 Parganas, West Bengal). Gumové a textilní boty produkuje ve Faridabadu (Haryana) a v Mokamehghatu (Patna, Bihar) vyrábí kůže. Jako součást světové Bata Shoe Organisation řízené postupně ze Zlína, Londýna, Toronta a nyní ze Švýcarska, přinesla společnost jen v roce 2004 zisk 158 millionů dolarů.

Na snímku tradiční, již před válkou založený manažerský klub s jídelnou v residenční části Batanagaru na jih od Calcutty.

Postupně uvedeme zachované výpovědi pamětníků, kteří baťovskou Indii ještě před válkou budovali,nositelů slavných jmen jako Bartoš nebo Buršík, i těch kdo o ní psali. K těm patří především její kronikář, baťovský novinář Jan Baroš

Dnešní Batanagar ovšem nejenom stále žije a vyrábí, mění se i jeho nevýrobní tvář a zázemí:

Slavný indický Batanagar, Baťovo město u Kalkaty, mění tvář

Slavný Batanagar, postavený, oživený a udržovaný celými generacemi českých baťovců , očekává kompletní urbanistická obnova.

Rozsáhlý a zatím spíš nevyužitý okrsek volného prostranství u řeky přináležející k Baťově továrně se po dohodě firmy Baťa a Riverbank Holding Pvt Ltd kompletně ztransformuje a bude na něm mimo jiné i devítijamkové golfové hřiště, krásné obytné vily, promenáda na břehu řeky i obchodní centrum.

BTG-domky2srvMale.jpg

Elegantní domy s předzahrádkami a snadným přístupem na devítijamkové golfové hřiště, široká dvouúrovňová promenáda podél břehu řeky s obchody, technologický park o 15 akrech a kongresové středisko, zdravotnická zařízení na světové úrovni a vzdělávací zařízení... – to vše jen 20 minut z dnešního předměstí Kalkaty, New Alipore. Okolí kolébky firmy Bata India Ltd, se tak připravuje k moderní přestavbě v záviděníhodnou rezidenční čtvrť, jež se stane důstojným protějškem slavné a stále dobře prosperující továrny.

Riverbank Holding Pvt Ltd, společný podniku firmy Bata a Calcutta Metropolitan Group, který se ujal přestavby najal pro přestavbu významnou projekční společnost The HOK Planning Group ze St. Louis, USA. První částí projektu za 10 miliard rupií je transformace 250 akrů současného Batanagaru na dobře integrované multifunkční sídliště. Vedle toho, že poskytne rezidenční, komerční, průmyslové (neznečisťující), institucionální a rekreační možnosti, bude také maximalizovat aktivní využití okolní pěší zóny podél břehů řeky. Druhým cílem je zajistit regeneraci výrobní a podpůrné infrastruktury Bata India Ltd.

Batanagar Riverfront Today.jpg

Plán bude financován z vnitřních rezerv a stavět by se mělo začít ještě koncem tohoto roku. Celá transformace skončí do pěti let. Rekonstituovaný Batanagar by se měl skládat ze tři území: V zóně A budou institucionální budova, nemocnice, školy, výstavní areály a maloobchody. V zóně B budou golfové hřiště, průmyslový komplex s oddělením oděvů, stavebnin a informačních technologií a také rezidenční vilová čtvrť s nízkou hustotou osídlení. V Zóně C budou obchůdky podél pobřežní promenády, rezidenční čtvrť s běžnou hustotou osídlení a kongresové centrum.

Na rozdíl od Baťovy kolonie pro managery, která pochází už z třicátých let a je pietně udržována, se dnešní obytná čtvrť začala stavět až v 70. letech a dost doplácí na špatnou údržbu. V současnosti je navíc přes třetinu z celkového počtu 1.428 obytných jednotek nevyužito. Přitom skoro 32 procent z toho představují jedno-, dvou-, tří- a čtyřpokojové rodinné domky různých velikostí. Je to také důsledek toho, že výroba v Batanagáru byla výrazně zmodernizována, vzrostla produktivita práce a mnoho dílčích úkonů na součástech bot bylo předáno separátním dodavatelům, takže Batanagáru stačí dnes k vyrobě téhož množství bot mnohem méně zaměstnanců.

BTG Factory Gate.jpg

Zaměstnanci budou převáděni do nových rezidenčních bytů co nejcitlivěji, tak aby došlo jen k minimálním přesunům a problémům, slibuje vedení. Stěhovat se budou do domků podél břehu řeky, s tří- a pětipokojovými byty, s náměstím, ulicemi s pěšími zónami a s propojením k parku u řeky. Cílem je podpořit intimní dialog se slavnou Ganges na všech úrovních.

Architekti připravili i vybudování golfového hřiště. Územní plán počítá s klubovnami o celkové rozloze tří akrů, moderní školou a nemocnicí, autobusovým nádražím na více než 1,35 akrech, minimarketem, místem pro denní hinduistické bohoslužby (puja), víceúčelovou plochou a společenským klubem na dobré úrovni. Nově přestavěné městečko bude zásobováno vodou z Garden Reach Waterworks a větší část vody pro golfové hřiště bude využita k zavlažování.

Odkaz na dnešní, bohužel už hodně unifikovanou webovou stránku Baťovy pobočky v Indii najdete zde ...

Nabídka

BTW lide 20181130_062217.jpg

Počátky Batawy

Přinášíme postupně úryvky z historie kanadské Batawy, po indickém Batanagaru jistě nejúspěšnějšího “malého Zlína” založeného těsně před válkou Tomíkem Baťou.

BS-01.jpg

Mohli jsme mít další "satelit Zlína" ještě před válkou také doslova někde uprostřed Atlantiku?

BatawaBldgUpr.jpg

BATAWA, nejúspěšnější "malý Zlín" v Novém světě

Nebylo náhodou, že po zabrání Československa Němci v roce 1939 se právě Kanada stala pro české baťovce v minulém století zemí zaslíbenou.

MadeInBritIndia.jpg

Jeden z Belcampu

Americký Belcamp nebyl kdysi ničím víc nežli jen maličkou osadou na mapě Marylandu.Až baťovci jej začali těsně před válkou proměňovat v průmyslový areál nemalého významu.

VlajkaOntaria.gif

Jeden z Batawy

Kanadská Batawa se nestala útočištěm jen pro české rodiny. Vedle mnoha Kanaďanů to byli například také českoslovenští Němci vysídlení Hitlerem ze Sudet. Zde je fragment příběhu jednoho z nich…

TypewriterOldMensi.jpg

Info o stavu anglického "zrcadla" BataStory

Jak se řídí firma: lidé jsou kapitál (5)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

Jak se buduje zahradní město (6)

Anonce:
Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

EastTilbury1934.jpg

EAST TILBURY, další z baťovských bran do světa

Britské East Tilbury, ve svých dobách s až čtyřmi, pěti tisíci zaměstnanců) se stalo jak efektivním centrem exportu do celého světa, tak i místem dalšího efektivního vzdělávání baťovců předurčených k práci v dalších světových teritoriích. Právě ono bylo totiž nejlepším výchozím postem pro vysílání odborníků do britských, v té době ještě existujících kolonií a dominií: především do Indie ale i většiny Afriky.

BatovanyCB.jpg

Partizánske - Baťovany

Už roku 1931 koupila společnosť Baťa kožařské závody v Bošanoch, nedaleko dnešního Partizánskeho. Nasledoval Svit- Batizovce, kde se měla vyrábět syntetická vlákna. Baťovany, čast Šimonovian byly pokračováním stratégie vybudovaní centra obuvnícké výroby na Slovensku.

BTG Welcome to.jpg

BATANAGAR - baťovská brána do Indie

Společnost Bata India Ltd. byla založena roku 1931. Do vínku dostala výrobu kožených bot a té také zůstala ve velké míře věrna. Dnešní její kožedělné podniky jsou v Bangalore (Karnataka), Bataganj (Patna, Bihar), Hosuru, (Dharmapuri, Tamilnadu) a v Batanagaru…

ChelmekZnak.jpg

CHELMEK - Malý Zlín s velkou tradicí

V Čechách dnes poměrně málo známé jméno Chełmek nese místo, kde firma Baťa začala vyrábět už dlouho před válkou a kde (vedle už dávno předtím v Polsku existujících prodejen) také postavila roku 1932, tedy ještě za Tomáše Bati, svou první polskou továrnu, po níž následovaly další.

BatovanyPlan888.jpg

Baťovany - ideálne priemyselné mesto

Baťovany vznikli ako zhmotnenie dobových úvah o ideálnom meste, ktorým 20. storocie mimoriadne prialo. Do budúcnosti zahladení moderní architekti a urbanisti celé storočie produkovali vízie lepšieho sveta…

MozaikaBataNet_CtverecPismoCerne.jpg

N O V I N K Y

Jak nehledat a přesto zjistit, co nového je na BataStory ?

Jak se buduje zlínský region (7)

Jak se budují baťovské podniky (03)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

Jak se dělá hospodářský zázrak (02)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

Jak Tomáš Baťa budoval firmu (01)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.

Jak se buduje světová říše (04)

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? V sedmidílném projektu zlínského redaktora Mladé fronty Dnes Pavla Stojara přináší historik Zdeněk Pokluda mnoho takto přehledně dosud neuvedených informací, které dokumentují život a dobu Tomáše Bati.