BataStory.net

Člověk a výkonnost

LesingrovaObalka444.jpg

Nedávno bylo zahájeno vydávání ediční řady ČLOVĚK A VÝKONNOST opírající se o základy podnikového řízení firmy Baťa v prvních padesáti letech své existence. Řada určená všem, kdo hledají v životě inspiraci, široké veřejnosti, podnikatelům, vysokoškolským i středoškolským učitelům a studentům, je inspirována letitou, prakticky už nedostupnou kolekcí příruček předválečného baťovského nakladatelství Tisk.
S podnětem přišla a vydávání se ujala Romana Vítková – Lešingrová, členka Klubu ABŠ a autorka dnes už takřka dvaceti prací o podnikovém řízení firmy Baťa, včetně disertační práce vydané už dříve Universitou Tomáše Bati ve Zlíně. Témata jsou zpracována v podobě pracovních knih obsahujících nejen pravidla a poučky, ale i rady, poznámky k zamyšlení, praktické příklady, kontrolní otázky, a u vybraných témat i testy a případové studie.

Více v rubrice Milníky 2006 nebo na www.romanakladatelstvi.cz.