BataStory.net

Jan Pivečka pomáhá i dnes+

Menagesha_solo_img0109+.jpg

Jan Pivečka pomáhá i dnes+

Menagesha_solo_img0109+.jpg

Je to sotva uvěřitelné, ale ač uplynulo tolik let od doby, kdy nás nečekaně opustila dobrá duše Jana Pivečky, jenž spolupracoval po léta s Baťou a po roce 1989 zde založil nadaci ve prospěch mnoha aktivit především mladých talentů, instituce s jeho jménem pomáhá i dnes.

Nadace Jana Pivečky pracuje a její výsledky vidíme v Čechách i na Slovensku, ale i v dalších místech světa.

V Etiopii nás upozornila na projekt v městě Menagesha, jenž zahrnuje rehabilitaci zraněných a postižených dětí, kurz výroby jednoduchých výrobků z kůže pro ty větší a pomoc při výrobě ortopedické obuvi a technickou pomoc při výrobě tříkolek pro postižené.

Menagesha_fotbal_img0107+.jpg

Člen správní rady Nadace Milan Špaček pobývá a pracuje v Etiopii dlouhodoběji. O to efektivněji tak může Nadace pomáhat a sdružovat finanční prostředky a organizovat pomoc zde ve vlasti.

Jednou z nich je například i aktivita Olgy Ticháčkové, která má zajistit vznik a tisk potřebné příručky pomáhající dětem po rehabilitaci v získání vlastní profese a snadnějšímu zařazení do života.