BataStory.net

Baťa a Afrika - a nedávná návštěva presidenta republiky v Africe

VKlaus.jpg

Ke konci minulého roku proběhla návštěva presidenta republiky Václava Klause v Africe. Provázela ji z iniciativy ministerstva zahraničí připravená putovní expozice, zvýrazňující historii vztahů našeho státu k Africe.

Je poctou baťovské komunitě, že záměr nepominul ani nemalé dílo vykonané v tom směru právě baťovci.

VAdronBataTanganyika666.jpg

Zde je úvaha , která byla podkladem k baťovské části expozice a která působeni Bati v Africe alespoň stručně rekapituluje:

Akce je to o to záslužnější, že pro českou veřejnost zůstávaly baťovské aktivity v Africe po padesát let úmyslně skryty.

Nebylo rozhodně v zájmu komunistického státu, jenž měl v tak zvaných “zemích třetího světa” vlastní záměry, aby se vědělo jak o již letitých tak i současných úspěších Bati na tomto kontinentu…