BataStory.net

Tomáš Baťa v Chelmku

ChelmekZnak.jpg

Pan Tomáš Baťa s chotí a s ředitelem Nadace Tomáše Bati ing Pavlem Velevem navštívili polský Chelmek, místo, kde byla v třicátých letech založena první Baťova výrobní pobočka v Polsku.

Pan Baťa zde nebyl poprvé. Chelmek neopomněl navštívit po pádu „železné opony“ už v roce 2004. Na další rozvoj pamětní síně svého otce přispěl finančním darem.

Chelmek2.jpg

Dodnes zachovalý chelmský výrobní komplex byl i později důležitou součástí polského obuvnického průmyslu, jejž svou existencí prakticky založil. Zachovala se – a dodnes je obývána – také někdejší kolonie typických baťovských domků a památkou je i vila posledního baťovského ředitele před válkou pana Gabesama.
Míst, kde pak v Polsku firma vyráběla (nemluvě o desítkách prodejen) postupně přibylo, mimo jiné i proto, že někdejší německy Othmuth se stal v rámci poválečných změn součástí Polska, Chelmek však byl důležitým začátkem. Odtud se také dostali první polští Mladí muži do Zlína už v roce 1932.

Chelmek,vsichni.jpg

Současná návštěva Tomáše Bati souvisí s tím, že formálně slavnostně otevřel městskou Pamětní síň Tomáše Bati (přístupnou už delší dobu, referovali jsme o ní v rámci rubriky „Malé Zlíny“) a že mu bylo také v souvislosti s tím uděleno i čestné občanství města Chelmek.

Chelmek_Koncert.jpg

Jeho setkání s primátorem Andrzejem Saternusem a dalšími představiteli města jakož s posledními pamětníky baťovských časů a jejich potomků a sympatizantů sdružených v „Klubu Idei Tomasza Baty“ bylo dovršeno vystoupením známé polské filmové herečky a zpěvačky Natalii Kukulskiej, velvyslankyní značky Baťa v Polsku.

(Všechny fotografie díky webovým stránkám magistrátu města Chelmek . Dziekujemy!)