BataStory.net

Baťa očima historika Zdeňka Pokludy

VystavaManes1.jpg

SERIÁL MLADÉ FRONTY DNES: TOMÁŠ BAŤA A JEHO DOBA

ZPokluda-333-144

Jak se zrodil Baťův podnikatelský zázrak? Jak se mu podařilo uskutečnit jeho odvážné plány? Jak fungovala rozpínající se firma po tragické smrti zakladatele?
Na tyto i mnoho dalších otázek se pokoušel najít odpovědi seriál historika Dr Zdeňka Pokludy
, ředitele Státního okresního archivu ve Zlíně, který čtenáři nacházeli každou sobotu na regionálních stránkách MF DNES.
Seriál vzniklý díky zlínskému redaktorovi MFD Pavlu Stojarovi věnujícímu se baťovské tématice a mimochodem také z baťovské rodiny, byl nad jiné záslužný a hlavně zdařilý. Měl jenom jednu chybu: nevycházel v celostátním vydání, takže jeho působnost zůstala omezena jen na region střední Moravy.
A také jeho rozdělení na poměrně dlouhé období způsobilo, že ani tak se každý čtenář nemusel dostat ke všem jeho pokračováním. Rozhodli jsme se proto shromáždit na tomto místě postupně alespoň jejich text. Ale protože obrazový materiál poskytla většinou Nadace Tomáše Bati, možná jej časem doplníme i o fotografie.
Postupně půjde o tyto části seriálu:

Jak Tomáš Baťa budoval firmu
Jak se dělá hospodářský zázrak
Jak se budují baťovské podniky
Jak se buduje světová říše
Jak se řídí firma: Lidé jsou kapitál
Jak se buduje zahradní město
Jak se buduje zlínský region