BataStory.net

ANTONÍN NOVOTNÝ - Z PAMĚTÍ STAVITELE KANADSKÉ BATAWY II

Antonin Novotny (2)+.jpg

Pokračujeme druhou částí studie založené na vzpomínkách baťovského stavitele Antonína Novotného.

Výstavba osady Batawa (bytových domov)

Bytové domy (domky) sa rozhodli stavať „suchou cestou“ z dreva, pretože do zimy boli len tri mesiace a potrebovali ich postaviť čo najskôr. Arch. Pokorný naškicoval dva typy: jednodomok a dvojdomok, ktoré sa po malých úpravách pripravili k výstavbe.

Prvých šesť domkov sa stavalo na skúšku. Dva skúšobné domky realizovala firma Mc Farlands z Pictonu, ostatné sa stavali pod dozorom firmy N.A.A. Sun Life insurance Co. Toronto. Celkovo sa postavilo 40 jednodomkov a 15 dvojdomkov, z toho 20 jednodomkov postavila firma Mc Farlands a ostatne sa postavili pod dozorom firmy z Toronta.

Jednodomky boli prízemné, obsahujúce kuchyňu, obyvaciu izbu, 2 spálne a kúpelňu, celkových rozmerov 24×31 ft (stop). Skladba miestnosti bola dobrá, ale chýbala predsieň. Dvojdomky boli dvojetážové s rovnakým počtom miestnosti pripadajúcich na jeden byt, rozmerov 24×34 ft.

Základy týchto domkov boli betónové aj s čiastočným podpivničením pre teplovzdušné kúrenie, pričom steny sklepa boli zvonku natreté dechtom. Kostra domkov, stlpky, fošny podláh a stropov, krokvy na šikmú strechu – všetko bolo z dreva. Kostra zvonka bola obitá doskami hr. 1 inch, lepenka a klincovaný vonkajší drevený obklad, z vnútra sádrové dosky natreté browncoatom, sádrovou omietkovou vrstvou, ktorá v jednej vrstve nahradila pačok a biely vnútorný náter. Dodávaná bola v papierových vreciach. Podrobnosti dokončovacích prác a najmä detaily neuvádzam, ale sú k dispozícii aspoň v skizzách. Výber materiálov, ich zabezpečovanie bolo špecifické, v zápiskoch dokladované, ale nerozvádzam ho v tejto správe podrobnejšie.

Zmienim sa ešte o vodovode a kanalizácií. Ich rozvody boli uložené spoločne, v jednom výkope. Výkop sa začal v novembri 1939 a dokončený bol v apríli 1940. Miestami sa tento výkop vykopal až do hrúbky 10 ft. Kanadská firma Mohan Construction vystrielala množstvo trhavín (údajne až 5 ton) pri týchto výkopových prácach.

Cesty, ale aj niektoré výkopové práce vykonala aj firma McFarlands. Mala kvalitnú mechanizáciu na toto obdobie: gradery, bagre rôznych veľkostí a podobne.

Špecificky obstaranie vody pre továreň a rodinné domy sa ukázalo ako veľký problém. Najprv sa urobili skúšobné vrty v blízkosti budúcej výstavby domov, ale nenašiel sa ani dostatok vody a ani potrebná kvalita vody. Rozhodlo sa preto brať vodu z rieky Trent river a chlórovať ju aby bola zdravotne nezávadná. Čerpacia stanica bola vybudovaná na brehu rieky a v nej boli umiestnené najprv dve a potom až 3 čerpadlá na 250, 450 až 550 gal/min vody a zariadenie na chlórovanie vody. Voda sa čerpala z rieky liatinovým potrubím Ф10 inchov do rezervoáru na strechu továrne a odtiaľ samospádom zásobovala továreň, rodinné domy a hydranty. Projekt vodovodu a kanalizácie vypracovalo stavebné oddelenie.

Ďalšia výstavba rodinných domov v Batawe

Výstavba v priebehu vojny bola postupne obmedzovaná, povoľovala sa výstavba len pre vojenské účely. V Batawe v roku 1941 sa pôvodne mala stavať strojáreň a ďalšie domky. Z výstavby strojárne zišlo, tá sa stavala až tesne po vojne.

Rodinné domy v roku 1941 stavala „Warstime housing“, spoločnosť financovaná štátom, ktorá všetky práce zadáva kontraktom. Regulačné plány na novú časť vypracovali architekti z Toronta, cestu a kanalizáciu zhotovoval Mohan Construction Co. Toronto, domky a staff-house Hill Clark-Franciss-generálny contrctors. Stavalo sa 90 menších a 10 väčších jednodomkov.

Jednodomky boli plánované tesne vedľa seba. Medzera medi domami bola len 16ft, čo je veľmi nebezpečné v prípade požiaru. Domky nemali byť podpivničené a contractor dodatočne akceptoval sklepy pre vykurovanie. Výkop pre celú radu domkov sa vykonal naraz bagrom s tým, že po zhotovení pivnice domu sa medzera medzi domami zasypala. Riešenie rodinných domov bolo veľmi úsporne. Pri rozmere 24×24 ft umožňovalo využitie minimálnych rozmerov dreva na stavebné konštrukcie domov, ktoré sú bez ríms. V priebehu vojny sa musel podstatne obmedziť pôvodne plánovaný stavebný program a vyžadovalo to zapojiť sa do vojenského programu. Stavebný program v plnom tempe sa plnil len jeden rok. Výroba v Batawe sa postupne zmenila na výrobu vojenského materiálu a to ako dôležitých zbraní, tak aj ich súčasti pre spojencov.

Pokryť tieto vojenské požiadavky nestačila výroba v starej papierni a táto výroba sa presunula postupne do dostavanej 5 etážovej budovy a to tak, že postupne až 4 etáže z piatych slúžili na výrobu vojenského materiálu a tvorilo to 80 až 85% produkcie.

Okrem päťetážovej továrni sa postavili v Batawe ešte dve budovy služieb a to Recreation Hall a obchodná budova s troma obchodmi v blízkosti továrne.

Recreation Hall predstavovala dve spojené jednoetážové budovy, kde v jednej boli klubové priestory a druhá vyššia budova bola halovou budovou na spoločenské vystúpenia, spoločné posedenia, prednášky a stretnutia obyvateľov Batawy s význačnými predstaviteľmi. Tieto spojené budovy boli postavené z dreva, s využitím skúsenosti s výstavby bytových domov a to v roku 1942. Vedľa týchto budov sa postavila prízemná obchodná budova v monolite s tehlovou výplňou členenou na tri časti, na tri obchody (Pošta, Zmiešaný tovar , predajňa Baťa), ktoré tvorili túto budovu. Obchodná budova bola postavená v roku 1943.

Okrem výstavby Batawy sa v okolí adaptovali mnohé predajne obuvi (prvá vo Frankforde už 15 októbra 1939) a postavili výrobné pobočky v troch susediacich mestách.S pôvodne plánovanou výstavbou strojárne v roku 1941 sa začalo až po vojne, v roku 1946 a to prípravou staveniska v apríli až júni 1946. V máji 1946 spracovávalo stavebné oddelenie projektovú dokumentáciu tejto stavby a oceľova konštrukcia tejto trojlodnej priemyslovej budovy po zabetonovaní základov sa začala montovať v októbri 1946. To bol aj posledný kontakt môjho otca s výstavbou v Batawe, pretože jeho návrat do ČSR začal odchodom vlaku z Trentonu cez Montreal do New Yorku dňa 6. novembra 1946. Naša výprava cestovala vôbec prvou civilnou loďou z New Yorku do Európy, do francúzskeho prístavu Le Havre.

A zde je odkaz na první část vzpomínek

Nabídka

poslední žijící

©Pavel Hajný 2023

Jaroslav Kozlik, foto František Vlček.jpg

Učitel, co budoval zlínské školství

Přinášíme daší zajímavé interview s dnes už zesnulým Jaroslavem Kozlíkem, jehož baťovské zkušenosti uvedla BataStory už před léty zde

Zlin_Zednik 2.jpg

Čtyři poklady Zdeňka Pokludy

Čtyři poklady věnované historikem Zdeňkem Pokludou poskytují čtenářům BataStory odkaz na hned čtyři baťovské publikace, jež si tak mohou zdarma přečíst i stáhnout.

Pamatnik TB Junkers.jpg

Památník Tomáše Bati vítězem celostátní ankety

Batawa hlavní budova blize R.jpg

Kanadská Batawa v novém hávu

Projekt a realizace obnovy slavné Baťovy továrny v kanadské Batawě poctěny cenou Brownie Awards 2020.
Fotografie (dron) Antona Novotného, vnuka stavitele Batawy Novotného. Odkaz na jeho vzpomínky zde

PF NTB 2021.jpg

Recept na pusinky podle Maríe Baťové

5 domky_autor_tony_kosar.jpg

VE ZLÍNĚ VZNIKÁ NOVÉ INSPIRUJÍCÍ BAŤOVSKÉ MÍSTO

V rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati, a podpořilo město Zlín, vznikl jedinečný projekt, který představuje Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu a mnoho dalších motivů.

Tyden Bata 2020.jpg

Týden Baťa 2020

Týdenní festival otevřel dveře Baťovy vily a odkaz jejich původních majitelů každému, kdo mělzájem jej poznat prostřednictvím přednášek, prohlídek i návštěvy knihovny.

TBJ, BBC.jpg

Nevšední interview Tomáše Bati pro BBC

Václav Moravec, tehdejší moderátor českého vysílání BBC, natočil u příležitosti 89. narozenin Tomáše Bati juniora půvabné a dnes vzácné interview, ve kterém podnikatel hovoří o tradicích rodinného podniku svého otce.

Bata vs Covid.jpg

Milion párů bot hrdinům bojujícím s koronovirem.

V rámci solidarity se všemi zdravotnickými pracovníky a dobrovolníky zintenzivňujícími společné úsilí v boji proti pandemii Covid-19, věnovala světová firma Baťa těm v přední linii milion milionů párů obuvi.

Nové audioknihy s myšlenkami Tomáše Bati

Obě audioknihy vydané Nadací Tomáše Bati namluvil Alfred Strejček a vedle možnosti objednat si je jako komplet dvou CD je také možné stáhnout si je na stránkách Nadace Tomáš Bati online.

Natasa Goll +V Kocourek.jpg

Baťův pedikér

Málokdo ví, že základy dnes tak populárního pedikérství položil u nás- a to už ve dvacátých letech – Tomáš Baťa. Za pedikéry byli školeni i prodavači obuvi. Výstava ve zlínském Muzeu Jihovýchodní Moravy přináší překvapivé množství informací i artefaktů.

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče z Podkakrpatské Rusi odvážilo až do Zlína

Antonin Novotny (2)+.jpg

ANTONÍN NOVOTNÝ - Z PAMĚTÍ STAVITELE KANADSKÉ BATAWY II

PF 2020 NTB.jpg

PF 2020 Nadace Tomáše Bati

Colours - Bata 2.jpg

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče až z Podkakrpatské Rusi odvážila do Zlína

Někdejší smuteční oznámení Baťovy rodiny k úmrtí Tomáše Bati juniora

_153_znak Zlina.jpg

Garden Food Festival ve Zlíně s chutěmi Tomáše Bati

Ve Zlíně se v září uskutečníil vůbec první ročník festivalu dobrého jídla Garden Food Festival, navíc se zcela zlínskou specialitou: s možností ochutnat jídla, jaká se podávala v jídelnách za dob Tomáše Bati.

BTG Welcome to.jpg

Třebíčák, který se narodil v Batanagaru

Z Třebízského deníku přejímáme s radostí zasloužilý článek objevující osudy další baťovské rodiny Čečkových prostřednictvím jejich syna narozeného v indickém Batanagaru
TypewriterOldMensi.jpg

Další z mnoha "Pracoval jsem u Baťů"

Opravdu vyčerpávající osobní pohled jednoho z baťovců přináší poměrně ucelený obraz na někdejší dokonalý systém firmy, jenž se zasloužil o její vzestup a stabilitu. Autor, jehož jméno je možná jenom pseudonymem, k tomu ale neměl opravdu důvod. Svůj svůj napsal článek někdy na přelomu tisíciletí a jeho slova jsou – snad až na jediný odstavec – vždy jen a jen kladná. Uvítáme, pokud by nás s ním někdo z čtenářů dokázal spojit.

Zodpovědné inovace

baťovci v Bestu

100 let_TBjBusta_DSCN0153+.jpg

Století Tomáše Bati juniora (1914-2014)

K stoletému výročí jeho narození přinášíme zasvěcený článek z webu Nadace Tomáše Bati s fotografiemi z návštěvy rodiny Tomáše Bati juniora u příležitosti jeho oslav ve Zlíně.

Hammid_01_555.jpg

Exkluzivní výstava Sashi Hammida aneb Alexandra Hackenschnieda (1907-2004)

Alexandr Hackenschmied zakládal v letech 1935-39 se společně s E. Klosem, L. Koldou, F. Pilátem, P. Hrdličkou a J. Lukášem slávu zlínského filmového studia a vytvořil zde množství dodnes ceněných reklamních a propagačních snímků. Reprezentativní výstava jeho maleb a kreseb proběhla v Uherském Hradišti.

Obraz z pisku_2.jpg

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Frant Popovsky.jpg

V Austrálii zemřel u nás skoro neznámý baťovský vynálezce

Ve věku 89 let zemřel v Tahmooru v Austrálii baťovský vynálezce František Popovský. Vzdělání získal jako Mladý muž u Bati na Slovensku, kam byl ze Zlína přeložen ještě před válkou jeho otec…

VadronoviLod-666-490t.jpg mensi

Osudy další baťovské rodiny v Africe a Iránu

Vyprávěni Dr. Tomáše E. Mullera shrnuje strhujícím způsobem fascinující příběh jednoho z baťovců a jeho rodiny.

Drevo_DSCN9594-1+666.jpg

Z mezinárodního symposia WOOD 2014

Zveme vás do zahrady Baťovy vily na výstavu děl sochařského symposia WOOD 2014

Fenomen_bata v Blave.jpg

Řízení firmy Baťa

Nový přehled a srovnání jednotlivých epoch v řízení firmy Baťa od počátku minulého století umožňuje přiřadit k nim – pro mnohé překvapivě – i aktivity řady současných institucí a podniků.

Bota-z-BB2S.jpg

Kdo byl kdo ve vedení firmy Baťa

Protože veřejnost (a bohužel i novinářská obec, což je vůbec nejhorší) tápe dost často v historii a zaměňuje jak jednotlivé baťovské osobnosti tak i období jejich působnosti v historii firmy, připravil Dr Zdeněk Pokluda přehled nejdůležitějších údajů a dat týkajících se hlavních postav v různých fázích vedení firmy Baťa.

happy-diwali.jpg

Baťovské DIWALI v Austrálii

Že nevíte, co je to Diwali? Že slavnost světel? A proč by zrovna baťovci měli slavit tradiční indický svátek? A ještě k tomu v Austrálii?

Jaroslav Pospisil RUB A LIC.jpg

Rub a líc - nová kniha Jar. Pospíšila

Kniha Jaroslava Pospíšila přináší větší jasno do zákulisí sporů o baťovský majetek.

+ModerniBatapur Mosque.jpg

Po padesáti letech v Batapuru

Skupina kdysi mladých baťovců se sešla po padesáti letech znovu v Batapuru (Pákistán). Pro většinu z nich to byla dokonce první návštěva Pákistánu po padesáti letech vůbec.

Barvir.jpg

Přístup Tomáše a Jana A. Bati k řízení

Výběr z příspěvku doc Miroslava Barvíře pro konferenci SYSIN 2012 na Univerzitě Pardubice upozorňuje na fakt, že vědecké principy fyziky a matematiky pomohly už ve dvacátých letech u firmy Baťa k zvládnutí algoritmů řízení.

TB Sr v mladi 1895.jpg

Seznam členů ABŠ

Na tomto místě najdete seznam členů Klubu ABŠ, jenž ale obsahuje v zájmu zachování práva na soukromí jen jméno, ročník narození a město, kde člen žije. Podrobnější údaje s celou adresou či telefonem najdete na pobočkách a v Baťově vile ve Zlíně…

BBB.jpg

Skončila výstava...

Ve Valdštejnském paláci v Praze bylaletos k vidění výstava Boty, botky, botičky, kterou připravila Kancelář Senátu ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně.

Holandsko a my_666.jpg

Baťovci v Bestu

Zajímavá pasáž z knihy MUDr Mirka Kabely o Češích v Holandsku přináší logicky i kapitolu o baťovcích v Bestu.

ZdPokluda-555.jpg

Srovnání aktivit firmy zavedených za Tomáše a za Jana Bati

Připravil Dr Zdeněk Pokluda

TB portret.jpg

Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes…

Již v roce 1928 se čeští politici předháněli, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati z toho roku platí bohužel dodnes…

Dal a vys_titul+666.jpg

Informace pro ty, kteří se chtějí dostati mezi nás

Získali jsme unikátní archivní čísla časopisu “Dál a výš” vydávaného Baťovou školou práce a přinášíme článek, kterým informovali sami mladí muži a ženy nové zájemce.

Lod Europa 1939_666.jpg

Objevili jsme pro vás...

Na světovou výstavu v New Yorku 1939 byla vyslána početná výprava baťovců. Tehdy se jenom opatrně proslýchalo, že se nemusí vrátit, že jde o útěk z Protektorátu. Z mladých mužů byli vybráni Chalupnik ze Zlína a Tomíšek z Baťova. Podařilo se nám dostat se k jejich původní reportáži z této cesty a postupně ji zde zveřejníme:

Abs2010_Foto1.jpg

Zpráva z výroční členská schůze Klubu Absolventů Baťovy školy práce

Schůze se konala 5. dubna ve Zlíně a my vám přinášíme většinu přednesených příspěvků především pro ty,kdo se jí nemohli zúčastnit

Abs2010_Sál.jpg

Z diskuse a vystoupení hostů na výroční schůzi ABŠ

Vystoupeni a diskusní příspěvky byly zkráceny

Zpravodaj.jpg

Minulý Zpravodaj Klubu ABŠ

Zpravodaj.jpg

Zpravodaj Klubu ABŠ ...

… i s pozvánkou k letošnímu tradičnímu dubnovému setkání

Otmar_Jaburek.jpg

Dobový článek k desetiletému jubileu jednoho z prvních baťovců - Otmara Jabůrka

Přinášíme archivní článek k pracovnímu jubileu jednoho z prvních baťovců Otmara Jabůrka i vzácné dopisy oslavence Tomáši Baťovi a Tomáše Bati oslavenci

_188.jpg

Byli jsme s Baťou na Měsíci

Celovečerní film založený na někdejší dosud neznámé, ale tehdy vytištěné povídce sleduje osudy Baťova raketoplánu (ten termín tehdy ještě neexistoval, nazývali ho „Stratoérem“) připraveného roku 1950 k cestě na Měsíc.

Bota-z-BB2S.jpg

O Baťově škole práce a Klubu ABŠ

Zájemců o práci ve firmě Baťa bylo v první polovině 20. století víc než dost. Tomáš Baťa však nebyl spokojen s výukou učňů v tehdejších živnostenských školách, proto se rozhodl vyškolit a vychovat si mladé pracovníky sám a podle vlastních představ…

ZnakABSbw.jpg

Pošta pro Klub ABŠ

Adresa Klubu ale i místo pro váš vzkaz nebo dotaz. Nebo jen kontakt, kam se vám můžeme ozvat.

GlobusMaly.jpg

Kde všude žijí členové Klubu ABŠ

Toto je místo pro další pravidelnou rubriku, tentokrát o zahraničních členech Klubu a korespondenci s nimi…

ABS - celek+.jpg

Projev předsedy ABŠ Svatopluka Jabůrka z výroční schůze Klubu ABŠ 2009

ABS Vyr Sch celo---.jpg

Loňská výroční schůze

Loňská výroční schůze klubu ABŠ se konala ve středu 16. dubna 2008 v Otrokovicích. Zde je její program a výroční zpráva. Jakmile to bude možné, doplníme je i o další zajímavé postřehy.

SvatJaburekSmall.jpg

Vznik, smysl a úspěchy Baťovy školy práce

Úvaha předsedy klubu ing Svat. Jabůrka k 80. výročí ABŠ

BezKotnickova.jpg

Členové výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce

ABS-VCS-Ucastnici.-Small.jpg

Výroční členská schůze Klubu ABŠ - 2007

Záznam z jednání loňské výroční členské schůze Klubu absolventů zatím ještě ponecháváme na webu, přestože vyšel ve Zpravodaji tiskem. Obsahuje řadu zajímavých detailů o jeho činnosti, jež se tak dostane do rukou i těm zájemcům, kdo nejsou jeho předplatiteli…