BataStory.net

Projev předsedy ABŠ Svatopluka Jabůrka z výroční schůze Klubu ABŠ 2009

ABS - celek+.jpg

Vážení přátelé,

Náš Klub Absolventů Baťovy školy práce se dostává do dalšího období. Zůstává však věrný myšlenkám,pro které vznikl – neztrácet přátelské vztahy,vyměňovat si zkušenosti , dále se vzdělávat,získávat stále nové poznatky. Budeme pokračovat ve společné činnosti i když v minulém období odešli z našich řad mnozí dlouholetí spolupracovníci,funkcionáři ,přátelé , mezi nimi i zakladatel našeho klubu pan Tomáš Baťa. Všichni zanechali po sobě, mimo svých rodinných příslušníků, i mnoho přátel, kterým předávali své znalosti, od nichž se učili,přebírali zkušenosti a s
nimiž řešili společné problémy.

Prosím , vzpomeňme si na ně a vzdejme jim čest povstáním !
Děkuji !

Jsme rádi,že ,že po našem zakládajícím členovi T.Baťovi přijala,na náš návrh, funkci čestného předsedy Klubu paní Sonja Baťová. Tak jako před 76 lety zajistil Tomík pro Klub místo ve Společenském domě, paní Sonja Baťová nám zajistila klubovou místnost ve Vile T.Bati.
Víme,že to nebude jen čestná předsedkyně, protože paní Sonja se již dříve projevila nejen jako náš patron, pomáhala nám, ale měla vždy i své návrhy a připomínky.

Na Výroční schůzi Vám však mám sdělit, jak jsme v minulém období pracovali. Nezapomněli jsme na významná výročí Tomáše Bati, Jana Bati— toto je vždy pečlivě sledováno i tiskem – zúčastňovali jsme se besed s hejtmanem, primátorkou, členy Krajského úřadu,magistrátu, vedoucími pracovníky firmy Baťa, s kandidátem na presidenta profesorem Švejnarem, zúčastnili jsme se oslav 75. výročí Průmyslové školy v Otrokovicích,spolupracujeme s muzeem a zvlášť velkou část naší aktivity věnujeme styku s Univerzitou Tomáše Bati. Jde jednak o individuelní konsultace v období sestavování diplomových i závěrečných prací,půjčování našich materiálů a mnoho přednášek pro celé ročníky studentů. Zejména přednášky doplněné o osobní zkušenosti se setkávají s velkým zájmem,protože je přednášejí pamětníci a přímí účastníci doby,kdy systém měl největší úspěchy.Velký úspěch má i přednáška “Přínos Tomáše Bati české filosofii, život ve Zlíně a jiných baťovských městech v době rozkvětu továrny”. O konsultace a přednášky se zajímají studující i z jiných univerzit.
Jsme rádi,že jsou to právě členky našeho výboru,které se zasloužily o zavedení přednášek a seminářů o systému “ řízení Baťa” dnes již nejen na Univerzitě ve Zlíně, ale i v Olomouci. A že jsou to naši starší, zkušení baťovci, kteří na těchto seminářích mohou předávat své zkušenosti mladým. Právě za to jsme dostali od hejtmana vyznamenání pamětní medailí Zlínského kraje za “příkladné uplatňování baťovských ideí a zásad v životě i práci”.

ABS1.jpg

Považovali jsme za svou povinnost vyjádřit se také k probíhající ekonomické krizi a ukázat jak ji řešil a jak by ji asi i dnes řešil Tomáš Baťa. Své názory nebo spíše názory Tomáše Bati, jsme vyjádřili i v posledním Zpravodaji.Nenašli jsme však pochopení ve sdělovacích prostředcích,máme pravděpodobně v republice příliš mnoho schopných ekonomů! Konečně Zlín na krizích vždy vydělal! Po r.1922 a snížení mezd o 40% došlo k velkému rozvoji Zlína a 100 % zvýšení příjmů. V r.1932 přinesla krize ztrátu 70 % exportu. Baťa začal vyrábět pneumatiky, letadla, umělá vlákna, hračky, postavil Obchodní dům,Velké kino, začal budovat plavební kanál a zřídil si vlastní exportní společnost Kotva. Tak řešil krize!

Významnou událostí v našem životě byla i návštěva přátel z Klubu Ideí Tomáše Bati v Chelmku v Polsku. Díky pečlivé přípravě návštěvy Ing.Vintrem a pomoci Ing. Rybky a Šumpely se akce zdařila, navíc v době, kdy se mohli zapsat i do kondolenčních archů k úmrtí Tomáše Bati. (Děkujeme firmě Baťa za sponzorskou pomoc.)

Jsme rádi že i naše pobočky pořádají výlety do okolí, zoologických zahrad, na hrady, zámky, do muzeí a spolupracují s dalšími Kluby seniorů nebo odbornými kluby na zájezdech, pořádají společné vycházky a zábavy. Za tuto činnost bych chtěl vedení poboček a organizátorům upřímně poděkovat.

I ve Zlíně máme úspěšnou činnost, která přesně odpovídá zásadám, pro které klub absolventů byl zřízen – Klubové středy. Je to systém vzájemného setkávání se, výměny zkušeností a získávání dalších poznatků od odborníků a těch,kteří měli možnost poznat něco nového.

ABS - hoste.jpg

Dr. Pokluda, donedávna ředitel krajského archivu,nám sdělil méně známé skutečnosti o budování firmy Baťa a sociálně-společenské péče o zaměstnance a jak v tom pokračoval Jan Antonín Baťa a také o historii a zachovaných památkách Zlína. Věnoval nám svou knihu “Zmizelá Morava”.
Personální ředitel firmy Baťa Zlín, pan Kořen seznámil účastníky besedy s činností centrály a o vývoji obchodu přes Internet. Ředitel závodu firmy Baťa v Dolním Němčí pan Kopiár nám podal informace o činnosti závodu, ukázal různé materiály s kterými pracují.
Našim hostem byl i rektor University Tomáše Bati.Uvedl, že nyní mají 12.000 studentů, z toho 6 % ze zahraničí,cílem je 20.000 studentů. Mají 42 studijních programů, jejich počet stále roste. Mimo nového Univerzitního centra proto postaví tři nové objekty.
V listopadu nás informoval ředitel Nadace Tomáše Bati Ing.Velev, o průběhu pohřbu Tomáše Bati v Torontu, kterého se zůčastnil, promítl mnoho snímků, ukázal na rozdílnost obřadů a zvyků.
Paní Matuszková, starostka Otrokovic, které získaly 1. místo v soutěži komunitního plánování sociálních služeb, nám vyprávěla o studijním pobytu v Japonsku, jenž absolvovali za svůj úspěch.
Tajemnice České obuvnické asociace paní Majerová poskytla informace o výrobě obuvi v ČR i EURO.
A poslední Klubová středa byla s členem Studijní skupiny v Antarktidě, Ing.Suchánkem, který promítl i zajímavý film o práci české stanice. Ukázal i mnoho nerostů z této oblasti. Díky kol. Šumpelovi,který tyto středy připravuje, jsme měli i středu Mikulášskou, s hudbou a zpěvem.

O činnosti výboru Klubu ABŠ by bylo možno říci mnoho dalšího, v naší knihovně máme přes 200 knih a publikací, udržujeme archiv fotografií a kroniku, posíláme přání k narozeninám, kondolence rodinám zemřelých, připravujeme Zpravodaj, rozesíláme jej na 500 adres. Děláme to rádi a děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Co nás mrzí, je, že máme 20 členů, kteří již 2 roky nezaplatili ani jakkoli symbolickou částku. Možná již nejsou někteří ani mezi námi, zatím to nevíme, ale stává se to.

Máme ale také spoustu příznivců, kteří nám pomáhají.Je to zvláště firma Baťa, Barum-Continental
Nadace T.Bati, Otrokovická radnice.
Přes naše dobré styky s UTB i firmou Baťa se nám však nepodařilo zajistit nové členy z těchto organizací. Nemáme totiž pro ně dost zajímavou klubovou činnost. Víme ale, že v Praze se o to pokoušeli také a ostatně pobočka v Brně vznikla i z pracovníků prodejen.Vaše zkušenosti a návrhy od Vás uslyšíme a rádi využijeme.

Léta nám přibývají. Máme již 45 členů nad 90 let, dva jsou ročníku 1913. (Jeden z nich, panVrla z Francie minulý týden zemřel.) Rozesíláme přes 100 osobních přání ke kulatým narozeninám. Jsme proto rádi, když napíšete “Sešlo se nás jen pět, ale budeme pracovat a scházet se dál.”

I my Vám slibujeme – budeme se scházet a pracovat dál ! Budete dostávat Zpravodaj se vším, co Vás zajímá, zprávy z poboček, z vašich dopisů. Budeme ve styku písemném, e-mailovém i osobním a věřím, že se sejdeme znovu za rok i když budeme mít silnější brýle a objeví se víc těch hůleček či “čakanů”, jak se zde říká.

Díky a na shledanou !

Nabídka

Večerní čaje ve vile manželů Baťových pokračují

poslední žijící

©Pavel Hajný 2023

Jaroslav Kozlik, foto František Vlček.jpg

Učitel, co budoval zlínské školství

Přinášíme daší zajímavé interview s dnes už zesnulým Jaroslavem Kozlíkem, jehož baťovské zkušenosti uvedla BataStory už před léty zde

Zlin_Zednik 2.jpg

Čtyři poklady Zdeňka Pokludy

Čtyři poklady věnované historikem Zdeňkem Pokludou poskytují čtenářům BataStory odkaz na hned čtyři baťovské publikace, jež si tak mohou zdarma přečíst i stáhnout.

Pamatnik TB Junkers.jpg

Památník Tomáše Bati vítězem celostátní ankety

Batawa hlavní budova blize R.jpg

Kanadská Batawa v novém hávu

Projekt a realizace obnovy slavné Baťovy továrny v kanadské Batawě poctěny cenou Brownie Awards 2020.
Fotografie (dron) Antona Novotného, vnuka stavitele Batawy Novotného. Odkaz na jeho vzpomínky zde

PF NTB 2021.jpg

Recept na pusinky podle Maríe Baťové

5 domky_autor_tony_kosar.jpg

VE ZLÍNĚ VZNIKÁ NOVÉ INSPIRUJÍCÍ BAŤOVSKÉ MÍSTO

V rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati, a podpořilo město Zlín, vznikl jedinečný projekt, který představuje Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu a mnoho dalších motivů.

Tyden Bata 2020.jpg

Týden Baťa 2020

Týdenní festival otevřel dveře Baťovy vily a odkaz jejich původních majitelů každému, kdo mělzájem jej poznat prostřednictvím přednášek, prohlídek i návštěvy knihovny.

TBJ, BBC.jpg

Nevšední interview Tomáše Bati pro BBC

Václav Moravec, tehdejší moderátor českého vysílání BBC, natočil u příležitosti 89. narozenin Tomáše Bati juniora půvabné a dnes vzácné interview, ve kterém podnikatel hovoří o tradicích rodinného podniku svého otce.

Bata vs Covid.jpg

Milion párů bot hrdinům bojujícím s koronovirem.

V rámci solidarity se všemi zdravotnickými pracovníky a dobrovolníky zintenzivňujícími společné úsilí v boji proti pandemii Covid-19, věnovala světová firma Baťa těm v přední linii milion milionů párů obuvi.

Nové audioknihy s myšlenkami Tomáše Bati

Obě audioknihy vydané Nadací Tomáše Bati namluvil Alfred Strejček a vedle možnosti objednat si je jako komplet dvou CD je také možné stáhnout si je na stránkách Nadace Tomáš Bati online.

Natasa Goll +V Kocourek.jpg

Baťův pedikér

Málokdo ví, že základy dnes tak populárního pedikérství položil u nás- a to už ve dvacátých letech – Tomáš Baťa. Za pedikéry byli školeni i prodavači obuvi. Výstava ve zlínském Muzeu Jihovýchodní Moravy přináší překvapivé množství informací i artefaktů.

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče z Podkakrpatské Rusi odvážilo až do Zlína

Antonin Novotny (2)+.jpg

ANTONÍN NOVOTNÝ - Z PAMĚTÍ STAVITELE KANADSKÉ BATAWY II

PF 2020 NTB.jpg

PF 2020 Nadace Tomáše Bati

Colours - Bata 2.jpg

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče až z Podkakrpatské Rusi odvážila do Zlína

Někdejší smuteční oznámení Baťovy rodiny k úmrtí Tomáše Bati juniora

_153_znak Zlina.jpg

Garden Food Festival ve Zlíně s chutěmi Tomáše Bati

Ve Zlíně se v září uskutečníil vůbec první ročník festivalu dobrého jídla Garden Food Festival, navíc se zcela zlínskou specialitou: s možností ochutnat jídla, jaká se podávala v jídelnách za dob Tomáše Bati.

BTG Welcome to.jpg

Třebíčák, který se narodil v Batanagaru

Z Třebízského deníku přejímáme s radostí zasloužilý článek objevující osudy další baťovské rodiny Čečkových prostřednictvím jejich syna narozeného v indickém Batanagaru
TypewriterOldMensi.jpg

Další z mnoha "Pracoval jsem u Baťů"

Opravdu vyčerpávající osobní pohled jednoho z baťovců přináší poměrně ucelený obraz na někdejší dokonalý systém firmy, jenž se zasloužil o její vzestup a stabilitu. Autor, jehož jméno je možná jenom pseudonymem, k tomu ale neměl opravdu důvod. Svůj svůj napsal článek někdy na přelomu tisíciletí a jeho slova jsou – snad až na jediný odstavec – vždy jen a jen kladná. Uvítáme, pokud by nás s ním někdo z čtenářů dokázal spojit.

Zodpovědné inovace

baťovci v Bestu

100 let_TBjBusta_DSCN0153+.jpg

Století Tomáše Bati juniora (1914-2014)

K stoletému výročí jeho narození přinášíme zasvěcený článek z webu Nadace Tomáše Bati s fotografiemi z návštěvy rodiny Tomáše Bati juniora u příležitosti jeho oslav ve Zlíně.

Hammid_01_555.jpg

Exkluzivní výstava Sashi Hammida aneb Alexandra Hackenschnieda (1907-2004)

Alexandr Hackenschmied zakládal v letech 1935-39 se společně s E. Klosem, L. Koldou, F. Pilátem, P. Hrdličkou a J. Lukášem slávu zlínského filmového studia a vytvořil zde množství dodnes ceněných reklamních a propagačních snímků. Reprezentativní výstava jeho maleb a kreseb proběhla v Uherském Hradišti.

Obraz z pisku_2.jpg

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Frant Popovsky.jpg

V Austrálii zemřel u nás skoro neznámý baťovský vynálezce

Ve věku 89 let zemřel v Tahmooru v Austrálii baťovský vynálezce František Popovský. Vzdělání získal jako Mladý muž u Bati na Slovensku, kam byl ze Zlína přeložen ještě před válkou jeho otec…

VadronoviLod-666-490t.jpg mensi

Osudy další baťovské rodiny v Africe a Iránu

Vyprávěni Dr. Tomáše E. Mullera shrnuje strhujícím způsobem fascinující příběh jednoho z baťovců a jeho rodiny.

Drevo_DSCN9594-1+666.jpg

Z mezinárodního symposia WOOD 2014

Zveme vás do zahrady Baťovy vily na výstavu děl sochařského symposia WOOD 2014

Fenomen_bata v Blave.jpg

Řízení firmy Baťa

Nový přehled a srovnání jednotlivých epoch v řízení firmy Baťa od počátku minulého století umožňuje přiřadit k nim – pro mnohé překvapivě – i aktivity řady současných institucí a podniků.

Bota-z-BB2S.jpg

Kdo byl kdo ve vedení firmy Baťa

Protože veřejnost (a bohužel i novinářská obec, což je vůbec nejhorší) tápe dost často v historii a zaměňuje jak jednotlivé baťovské osobnosti tak i období jejich působnosti v historii firmy, připravil Dr Zdeněk Pokluda přehled nejdůležitějších údajů a dat týkajících se hlavních postav v různých fázích vedení firmy Baťa.

happy-diwali.jpg

Baťovské DIWALI v Austrálii

Že nevíte, co je to Diwali? Že slavnost světel? A proč by zrovna baťovci měli slavit tradiční indický svátek? A ještě k tomu v Austrálii?

Jaroslav Pospisil RUB A LIC.jpg

Rub a líc - nová kniha Jar. Pospíšila

Kniha Jaroslava Pospíšila přináší větší jasno do zákulisí sporů o baťovský majetek.

+ModerniBatapur Mosque.jpg

Po padesáti letech v Batapuru

Skupina kdysi mladých baťovců se sešla po padesáti letech znovu v Batapuru (Pákistán). Pro většinu z nich to byla dokonce první návštěva Pákistánu po padesáti letech vůbec.

Barvir.jpg

Přístup Tomáše a Jana A. Bati k řízení

Výběr z příspěvku doc Miroslava Barvíře pro konferenci SYSIN 2012 na Univerzitě Pardubice upozorňuje na fakt, že vědecké principy fyziky a matematiky pomohly už ve dvacátých letech u firmy Baťa k zvládnutí algoritmů řízení.

TB Sr v mladi 1895.jpg

Seznam členů ABŠ

Na tomto místě najdete seznam členů Klubu ABŠ, jenž ale obsahuje v zájmu zachování práva na soukromí jen jméno, ročník narození a město, kde člen žije. Podrobnější údaje s celou adresou či telefonem najdete na pobočkách a v Baťově vile ve Zlíně…

BBB.jpg

Skončila výstava...

Ve Valdštejnském paláci v Praze bylaletos k vidění výstava Boty, botky, botičky, kterou připravila Kancelář Senátu ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně.

Holandsko a my_666.jpg

Baťovci v Bestu

Zajímavá pasáž z knihy MUDr Mirka Kabely o Češích v Holandsku přináší logicky i kapitolu o baťovcích v Bestu.

ZdPokluda-555.jpg

Srovnání aktivit firmy zavedených za Tomáše a za Jana Bati

Připravil Dr Zdeněk Pokluda

TB portret.jpg

Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes…

Již v roce 1928 se čeští politici předháněli, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati z toho roku platí bohužel dodnes…

Dal a vys_titul+666.jpg

Informace pro ty, kteří se chtějí dostati mezi nás

Získali jsme unikátní archivní čísla časopisu “Dál a výš” vydávaného Baťovou školou práce a přinášíme článek, kterým informovali sami mladí muži a ženy nové zájemce.

Lod Europa 1939_666.jpg

Objevili jsme pro vás...

Na světovou výstavu v New Yorku 1939 byla vyslána početná výprava baťovců. Tehdy se jenom opatrně proslýchalo, že se nemusí vrátit, že jde o útěk z Protektorátu. Z mladých mužů byli vybráni Chalupnik ze Zlína a Tomíšek z Baťova. Podařilo se nám dostat se k jejich původní reportáži z této cesty a postupně ji zde zveřejníme:

Abs2010_Foto1.jpg

Zpráva z výroční členská schůze Klubu Absolventů Baťovy školy práce

Schůze se konala 5. dubna ve Zlíně a my vám přinášíme většinu přednesených příspěvků především pro ty,kdo se jí nemohli zúčastnit

Abs2010_Sál.jpg

Z diskuse a vystoupení hostů na výroční schůzi ABŠ

Vystoupeni a diskusní příspěvky byly zkráceny

Zpravodaj.jpg

Minulý Zpravodaj Klubu ABŠ

Zpravodaj.jpg

Zpravodaj Klubu ABŠ ...

… i s pozvánkou k letošnímu tradičnímu dubnovému setkání

Otmar_Jaburek.jpg

Dobový článek k desetiletému jubileu jednoho z prvních baťovců - Otmara Jabůrka

Přinášíme archivní článek k pracovnímu jubileu jednoho z prvních baťovců Otmara Jabůrka i vzácné dopisy oslavence Tomáši Baťovi a Tomáše Bati oslavenci

_188.jpg

Byli jsme s Baťou na Měsíci

Celovečerní film založený na někdejší dosud neznámé, ale tehdy vytištěné povídce sleduje osudy Baťova raketoplánu (ten termín tehdy ještě neexistoval, nazývali ho „Stratoérem“) připraveného roku 1950 k cestě na Měsíc.

Bota-z-BB2S.jpg

O Baťově škole práce a Klubu ABŠ

Zájemců o práci ve firmě Baťa bylo v první polovině 20. století víc než dost. Tomáš Baťa však nebyl spokojen s výukou učňů v tehdejších živnostenských školách, proto se rozhodl vyškolit a vychovat si mladé pracovníky sám a podle vlastních představ…

ZnakABSbw.jpg

Pošta pro Klub ABŠ

Adresa Klubu ale i místo pro váš vzkaz nebo dotaz. Nebo jen kontakt, kam se vám můžeme ozvat.

GlobusMaly.jpg

Kde všude žijí členové Klubu ABŠ

Toto je místo pro další pravidelnou rubriku, tentokrát o zahraničních členech Klubu a korespondenci s nimi…

ABS - celek+.jpg

Projev předsedy ABŠ Svatopluka Jabůrka z výroční schůze Klubu ABŠ 2009

ABS Vyr Sch celo---.jpg

Loňská výroční schůze

Loňská výroční schůze klubu ABŠ se konala ve středu 16. dubna 2008 v Otrokovicích. Zde je její program a výroční zpráva. Jakmile to bude možné, doplníme je i o další zajímavé postřehy.

SvatJaburekSmall.jpg

Vznik, smysl a úspěchy Baťovy školy práce

Úvaha předsedy klubu ing Svat. Jabůrka k 80. výročí ABŠ

BezKotnickova.jpg

Členové výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce

ABS-VCS-Ucastnici.-Small.jpg

Výroční členská schůze Klubu ABŠ - 2007

Záznam z jednání loňské výroční členské schůze Klubu absolventů zatím ještě ponecháváme na webu, přestože vyšel ve Zpravodaji tiskem. Obsahuje řadu zajímavých detailů o jeho činnosti, jež se tak dostane do rukou i těm zájemcům, kdo nejsou jeho předplatiteli…