BataStory.net

Z diskuse a vystoupení hostů na výroční schůzi ABŠ

Abs2010_Sál.jpg

Vystoupení i příspěvky jsou výrazně kráceny.

NotePin-M.jpg

Zlínský kraj – hejtman S. Mišák

Budu se opakovat, protože vždy říkám, že k vám přistupuji s hlubokou úctou a pokorou, a je tomu tak i dnes.
V našem kraji se stále něco děje – dnes ráno jsem se zúčastnil zahájení už 27. ročníku konference „Sekce perinatální medicíny“, a uvědomil jsem si, že společnost očekává narození nového dítěte jako samozřejmost, ale těch rizik je hodně.
Nedávno jsme měli konferenci o očním lékařství, dále nás čeká setkání o „kanálu Dunaj – Odra – Labe“. Pozadu ale nezůstává ani tradice lidového umění.
To je důkaz, že tady baťovský duch přežívá, že tady lidé nepracují jen pro sebe, ale i pro jiné – a to jsou myšlenky rodiny Baťů.

NotePin-M.jpg

Nadace T. Bati – ředitel P. Velev

Na úvod bych chtěl omluvit paní Sonju Baťovou, která dnes ve Zlíně měla být, ale je doma, protože má zlomenou nohu, a tak jí přejeme všichni spoustu zdraví.
Chtěl bych zde také nastolit jeden úkol: Tím, že se vystěhuje Filharmonie Bohuslava Martinů, uvolní se prostor původního památníku Tomáše Bati, a musíme proto obnovit i jeho náplň. A to tak, aby i mladá generace měla chuť sem přijít.
Proto bych vás chtěl poprosit abyste, máte-li v tomto ohledu nějaký nápad, dali vědět nebo to sdělili výboru, který s námi spolupracuje.
Dále vás budu informovat o tom, jak si povede projekt partnerství mezi baťovskými městy. A jako vždy vás zvu na oslavu 1. máje do naší nadace.

NotePin-M.jpg

Zástupce firmy Baťa – T. Jošek

Upřímně říkám, že jsem velice rád, že nosím jméno Tomáš, které jednak měl prezident Tomáš Garrygue Masaryk a také Tomáš Baťa, a že se mohu podílet na budování budoucnosti firmy Baťa.
Chtěl bych vás informovat o tom, že už 4 měsíce máme nového generálního ředitele, kterým je Eugenio Olabe, který pracoval také v Maroku, Singapuru a Malajsii.

NotePin-M.jpg

Zlínský kraj – statutární náměstek hejtmana L. Lukáš

Zlínsko má hodně co nabídnout, ale budu hovořit trochu kriticky, což také patří k životu. Pohovořím o kontinuitě práce, o spolupráci, což bylo heslo všech Baťů, kteří usilovali o efektivitu svých skutků. Máme 300 tisíc vysokoškoláků a narodí se 100 tisíc dětí, to není úplně normální, dále máme mnoho oborů, které se studují, ale které nemají uplatnění, myslím si, že toto všechno stojí za pozornost.
Děkuji vám, Mladým mužům a Mladým ženám za vaše myšlenky a inspiraci.

Zdravice přátel ze Slovenska

NotePin-M.jpg

Bratislava – p. Goga

Naše pobočka je malá, v současné době má 37 členů. Velmi mě těší, že se této akce zúčastňují tak významné osobnosti ze Zlínska. Chtěl bych říct, že vztahy mezi Čechy a Slováky jsou dobré, a přeji všem hodně zdraví a spokojenosti.

NotePin-M.jpg

Partizánské – p. Andrys

Zdravím vás, i ve jméně našeho předsedy, který je momentálně zdravotně indisponovaný, a také od našeho pana primátora. Z této schůze si vždy odnáším upevněné vztahy mezi námi. Ve výboru máme celkem 15 členů, z toho 8 žen a 7 mužů, takže u nás převažují ženy. V tomto roce jsme měli několik událostí – 70 let od vzniku Baťovy školy práce, organizovali jsme 2 odborné semináře, také jsme měli výročí založení 1. Klubu ABŠ na Slovensku (vznikl 16. 11. 1939). K dnešnímu dni je nás v pobočce 370, členské příspěvky máme v hodnotě 4 EUR, u rodin 6 EUR. Kolem 17. září budeme organizovat naši Výroční členskou schůzi, takže vás zveme.

NotePin-M.jpg

Svit pod Tatrami

Zjistili jsme, že máme všichni stejné problémy s hledáním nových členů. Máme zde park Tomáše Bati, ale lidé ani neví, že zakladatelem města je Jan Antonín Baťa. Po 5 letech se nám povedlo prosadit v parku pěknou bustu Jana Antonína Bati. Také nás potěšilo, že při naší Výroční členské schůzi se nás sešlo 171, což byl počet, který jsme ani nečekali, a je vidět, jak stále funguje naše soudržnost. V průběhu roku také organizujeme společné setkání, fašanky. Naše Výroční schůze bude 9. září, ale ještě vám dáme písemnou zprávu.

Pobočky Klubu ABŠ

NotePin-M.jpg

Třebíč, Borovina

Na pobočce je nás 30, nejstaršímu z nás je 93 let. V okolí Třebíče už jsme navštívili všechny zámky a také všechna krásná místa. Povedlo se nám vejít do styku s ředitelem Průmyslové školy stavební v Třebíči, který se zajímá o Baťův systém řízení, a tak jsme mu předali materiály, a věříme, že z těchto materiálů uplatní spoustu věcí do systému řízení své školy.

NotePin-M.jpg

Sezimovo Ústí – p. Kalina

Naše pobočka má 90 členů, scházíme se každý měsíc v počtu 20 lidí. V letošním roce se nám podařilo vytvořit první ročník univerzity třetího věku.

NotePin-M.jpg

Praha – p. Jevický

Naši členové a členky rychle dorůstají výrazných životních jubileí, věkový průměr máme přes 83 let. Tomuto musíme přizpůsobovat veškeré naše akce, spolupracujeme s Klubem seniorů, děláme společné vycházky, návštěvy muzeí, zámků, někteří z nás jezdí i na několikadenní zájezdy a rekreace.

NotePin-M.jpg

Hradec Králové – p. Cvrk

V pobočce máme 28 členů, a jako výbor se scházíme pravidelně. Snažíme se postupně seznamovat mladé lidi s baťovskými myšlenkami. Úspěchem je, že jsme se zasloužili o založení průmyslové školy, a největší zásluhu na tom mají lidé, kteří přišli ze Zlína.

NotePin-M.jpg

Z příspěvku Věry Kolkové o paní Marii Baťové

Máme sochu Tomáše Bati i Jana Antonína Bati, ale ještě chybí jedna socha – paní Marie Baťové. Tato vzdělaná dáma se roku 1940 vrátila z Ameriky do Zlína, aby zachránila továrnu a mnoho českých lidí před Němci. Bylo to pro ni těžké období, měla mnoho starostí, byla Němci hlídaná, takže se sama cítila ohrožená. Dnes už nikdo neví, kolik lidí se ukrývalo v továrně nebo na statcích. Nikdo neví, kolika lidem zachránila život, nikdy o tom nemluvila. Proto bychom na tuto vzácnou ženu neměli zapomenout, jelikož toho pro Zlín mnoho udělala. 22. dubna uplyne 117 let od jejího narození, se svým manželem Tomášem žila jen 20 let, ani jediného syna si příliš neužila, protože často pobýval v cizině a učil se jazyky a podnikat. Když už s ním žila v poklidu, musela se vrátit do Zlína. Já jsem měla to štěstí, že jsem jako školačka do vily docházela a měla jsem možnost se s ní setkávat, vždycky si se mnou hezky povídala. Její syn Tomáš ji odvezl do Kanady po válce v roce 1945. Zemřela 27. února 1954 ve věku 61 let, čest její památce!

NotePin-M.jpg

Z příspěvku profesora Vladislava Dřínka o Číně

Chápejme Čínu tak, že je to nová civilizace, nové myšlení. Čína byla dlouho zneuznávaná, podceňovaná, a nyní, když se otevřeli světu, tak se jim daří, není to náhodou. Čína ještě ukáže co dovede. Já jsem tam strávil 13 let a také jsem tam vystudoval, ale sám mám dodneška řadu otázek o Číně. Může se zdát, že Čína je agresivní, ale není. Číňané jsou chytří a jsou to hlavně praktici. Získal jsem tam profesuru, že mohu přednášet problematiku Čína a svět, původně jsem také Mladý muž.

Zpracovala: Mgr. Jana Roubalíková

Nabídka

Večerní čaje ve vile manželů Baťových pokračují

poslední žijící

©Pavel Hajný 2023

Jaroslav Kozlik, foto František Vlček.jpg

Učitel, co budoval zlínské školství

Přinášíme daší zajímavé interview s dnes už zesnulým Jaroslavem Kozlíkem, jehož baťovské zkušenosti uvedla BataStory už před léty zde

Zlin_Zednik 2.jpg

Čtyři poklady Zdeňka Pokludy

Čtyři poklady věnované historikem Zdeňkem Pokludou poskytují čtenářům BataStory odkaz na hned čtyři baťovské publikace, jež si tak mohou zdarma přečíst i stáhnout.

Pamatnik TB Junkers.jpg

Památník Tomáše Bati vítězem celostátní ankety

Batawa hlavní budova blize R.jpg

Kanadská Batawa v novém hávu

Projekt a realizace obnovy slavné Baťovy továrny v kanadské Batawě poctěny cenou Brownie Awards 2020.
Fotografie (dron) Antona Novotného, vnuka stavitele Batawy Novotného. Odkaz na jeho vzpomínky zde

PF NTB 2021.jpg

Recept na pusinky podle Maríe Baťové

5 domky_autor_tony_kosar.jpg

VE ZLÍNĚ VZNIKÁ NOVÉ INSPIRUJÍCÍ BAŤOVSKÉ MÍSTO

V rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati, a podpořilo město Zlín, vznikl jedinečný projekt, který představuje Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu a mnoho dalších motivů.

Tyden Bata 2020.jpg

Týden Baťa 2020

Týdenní festival otevřel dveře Baťovy vily a odkaz jejich původních majitelů každému, kdo mělzájem jej poznat prostřednictvím přednášek, prohlídek i návštěvy knihovny.

TBJ, BBC.jpg

Nevšední interview Tomáše Bati pro BBC

Václav Moravec, tehdejší moderátor českého vysílání BBC, natočil u příležitosti 89. narozenin Tomáše Bati juniora půvabné a dnes vzácné interview, ve kterém podnikatel hovoří o tradicích rodinného podniku svého otce.

Bata vs Covid.jpg

Milion párů bot hrdinům bojujícím s koronovirem.

V rámci solidarity se všemi zdravotnickými pracovníky a dobrovolníky zintenzivňujícími společné úsilí v boji proti pandemii Covid-19, věnovala světová firma Baťa těm v přední linii milion milionů párů obuvi.

Nové audioknihy s myšlenkami Tomáše Bati

Obě audioknihy vydané Nadací Tomáše Bati namluvil Alfred Strejček a vedle možnosti objednat si je jako komplet dvou CD je také možné stáhnout si je na stránkách Nadace Tomáš Bati online.

Natasa Goll +V Kocourek.jpg

Baťův pedikér

Málokdo ví, že základy dnes tak populárního pedikérství položil u nás- a to už ve dvacátých letech – Tomáš Baťa. Za pedikéry byli školeni i prodavači obuvi. Výstava ve zlínském Muzeu Jihovýchodní Moravy přináší překvapivé množství informací i artefaktů.

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče z Podkakrpatské Rusi odvážilo až do Zlína

Antonin Novotny (2)+.jpg

ANTONÍN NOVOTNÝ - Z PAMĚTÍ STAVITELE KANADSKÉ BATAWY II

PF 2020 NTB.jpg

PF 2020 Nadace Tomáše Bati

Colours - Bata 2.jpg

SEDÁVEJ PANENKO V KOUTĚ

Ze vzpomínek “mladé ženy” Františky Garlíkové přinášíme první část: jak se mladé děvče až z Podkakrpatské Rusi odvážila do Zlína

Někdejší smuteční oznámení Baťovy rodiny k úmrtí Tomáše Bati juniora

_153_znak Zlina.jpg

Garden Food Festival ve Zlíně s chutěmi Tomáše Bati

Ve Zlíně se v září uskutečníil vůbec první ročník festivalu dobrého jídla Garden Food Festival, navíc se zcela zlínskou specialitou: s možností ochutnat jídla, jaká se podávala v jídelnách za dob Tomáše Bati.

BTG Welcome to.jpg

Třebíčák, který se narodil v Batanagaru

Z Třebízského deníku přejímáme s radostí zasloužilý článek objevující osudy další baťovské rodiny Čečkových prostřednictvím jejich syna narozeného v indickém Batanagaru
TypewriterOldMensi.jpg

Další z mnoha "Pracoval jsem u Baťů"

Opravdu vyčerpávající osobní pohled jednoho z baťovců přináší poměrně ucelený obraz na někdejší dokonalý systém firmy, jenž se zasloužil o její vzestup a stabilitu. Autor, jehož jméno je možná jenom pseudonymem, k tomu ale neměl opravdu důvod. Svůj svůj napsal článek někdy na přelomu tisíciletí a jeho slova jsou – snad až na jediný odstavec – vždy jen a jen kladná. Uvítáme, pokud by nás s ním někdo z čtenářů dokázal spojit.

Zodpovědné inovace

baťovci v Bestu

100 let_TBjBusta_DSCN0153+.jpg

Století Tomáše Bati juniora (1914-2014)

K stoletému výročí jeho narození přinášíme zasvěcený článek z webu Nadace Tomáše Bati s fotografiemi z návštěvy rodiny Tomáše Bati juniora u příležitosti jeho oslav ve Zlíně.

Hammid_01_555.jpg

Exkluzivní výstava Sashi Hammida aneb Alexandra Hackenschnieda (1907-2004)

Alexandr Hackenschmied zakládal v letech 1935-39 se společně s E. Klosem, L. Koldou, F. Pilátem, P. Hrdličkou a J. Lukášem slávu zlínského filmového studia a vytvořil zde množství dodnes ceněných reklamních a propagačních snímků. Reprezentativní výstava jeho maleb a kreseb proběhla v Uherském Hradišti.

Obraz z pisku_2.jpg

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Největším obrazem z písku na počest letošního výročí Baťů se zapsal někdejší Baťov do České knihy rekordů.

Frant Popovsky.jpg

V Austrálii zemřel u nás skoro neznámý baťovský vynálezce

Ve věku 89 let zemřel v Tahmooru v Austrálii baťovský vynálezce František Popovský. Vzdělání získal jako Mladý muž u Bati na Slovensku, kam byl ze Zlína přeložen ještě před válkou jeho otec…

VadronoviLod-666-490t.jpg mensi

Osudy další baťovské rodiny v Africe a Iránu

Vyprávěni Dr. Tomáše E. Mullera shrnuje strhujícím způsobem fascinující příběh jednoho z baťovců a jeho rodiny.

Drevo_DSCN9594-1+666.jpg

Z mezinárodního symposia WOOD 2014

Zveme vás do zahrady Baťovy vily na výstavu děl sochařského symposia WOOD 2014

Fenomen_bata v Blave.jpg

Řízení firmy Baťa

Nový přehled a srovnání jednotlivých epoch v řízení firmy Baťa od počátku minulého století umožňuje přiřadit k nim – pro mnohé překvapivě – i aktivity řady současných institucí a podniků.

Bota-z-BB2S.jpg

Kdo byl kdo ve vedení firmy Baťa

Protože veřejnost (a bohužel i novinářská obec, což je vůbec nejhorší) tápe dost často v historii a zaměňuje jak jednotlivé baťovské osobnosti tak i období jejich působnosti v historii firmy, připravil Dr Zdeněk Pokluda přehled nejdůležitějších údajů a dat týkajících se hlavních postav v různých fázích vedení firmy Baťa.

happy-diwali.jpg

Baťovské DIWALI v Austrálii

Že nevíte, co je to Diwali? Že slavnost světel? A proč by zrovna baťovci měli slavit tradiční indický svátek? A ještě k tomu v Austrálii?

Jaroslav Pospisil RUB A LIC.jpg

Rub a líc - nová kniha Jar. Pospíšila

Kniha Jaroslava Pospíšila přináší větší jasno do zákulisí sporů o baťovský majetek.

+ModerniBatapur Mosque.jpg

Po padesáti letech v Batapuru

Skupina kdysi mladých baťovců se sešla po padesáti letech znovu v Batapuru (Pákistán). Pro většinu z nich to byla dokonce první návštěva Pákistánu po padesáti letech vůbec.

Barvir.jpg

Přístup Tomáše a Jana A. Bati k řízení

Výběr z příspěvku doc Miroslava Barvíře pro konferenci SYSIN 2012 na Univerzitě Pardubice upozorňuje na fakt, že vědecké principy fyziky a matematiky pomohly už ve dvacátých letech u firmy Baťa k zvládnutí algoritmů řízení.

TB Sr v mladi 1895.jpg

Seznam členů ABŠ

Na tomto místě najdete seznam členů Klubu ABŠ, jenž ale obsahuje v zájmu zachování práva na soukromí jen jméno, ročník narození a město, kde člen žije. Podrobnější údaje s celou adresou či telefonem najdete na pobočkách a v Baťově vile ve Zlíně…

BBB.jpg

Skončila výstava...

Ve Valdštejnském paláci v Praze bylaletos k vidění výstava Boty, botky, botičky, kterou připravila Kancelář Senátu ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně.

Holandsko a my_666.jpg

Baťovci v Bestu

Zajímavá pasáž z knihy MUDr Mirka Kabely o Češích v Holandsku přináší logicky i kapitolu o baťovcích v Bestu.

ZdPokluda-555.jpg

Srovnání aktivit firmy zavedených za Tomáše a za Jana Bati

Připravil Dr Zdeněk Pokluda

TB portret.jpg

Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes…

Již v roce 1928 se čeští politici předháněli, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati z toho roku platí bohužel dodnes…

Dal a vys_titul+666.jpg

Informace pro ty, kteří se chtějí dostati mezi nás

Získali jsme unikátní archivní čísla časopisu “Dál a výš” vydávaného Baťovou školou práce a přinášíme článek, kterým informovali sami mladí muži a ženy nové zájemce.

Lod Europa 1939_666.jpg

Objevili jsme pro vás...

Na světovou výstavu v New Yorku 1939 byla vyslána početná výprava baťovců. Tehdy se jenom opatrně proslýchalo, že se nemusí vrátit, že jde o útěk z Protektorátu. Z mladých mužů byli vybráni Chalupnik ze Zlína a Tomíšek z Baťova. Podařilo se nám dostat se k jejich původní reportáži z této cesty a postupně ji zde zveřejníme:

Abs2010_Foto1.jpg

Zpráva z výroční členská schůze Klubu Absolventů Baťovy školy práce

Schůze se konala 5. dubna ve Zlíně a my vám přinášíme většinu přednesených příspěvků především pro ty,kdo se jí nemohli zúčastnit

Abs2010_Sál.jpg

Z diskuse a vystoupení hostů na výroční schůzi ABŠ

Vystoupeni a diskusní příspěvky byly zkráceny

Zpravodaj.jpg

Minulý Zpravodaj Klubu ABŠ

Zpravodaj.jpg

Zpravodaj Klubu ABŠ ...

… i s pozvánkou k letošnímu tradičnímu dubnovému setkání

Otmar_Jaburek.jpg

Dobový článek k desetiletému jubileu jednoho z prvních baťovců - Otmara Jabůrka

Přinášíme archivní článek k pracovnímu jubileu jednoho z prvních baťovců Otmara Jabůrka i vzácné dopisy oslavence Tomáši Baťovi a Tomáše Bati oslavenci

_188.jpg

Byli jsme s Baťou na Měsíci

Celovečerní film založený na někdejší dosud neznámé, ale tehdy vytištěné povídce sleduje osudy Baťova raketoplánu (ten termín tehdy ještě neexistoval, nazývali ho „Stratoérem“) připraveného roku 1950 k cestě na Měsíc.

Bota-z-BB2S.jpg

O Baťově škole práce a Klubu ABŠ

Zájemců o práci ve firmě Baťa bylo v první polovině 20. století víc než dost. Tomáš Baťa však nebyl spokojen s výukou učňů v tehdejších živnostenských školách, proto se rozhodl vyškolit a vychovat si mladé pracovníky sám a podle vlastních představ…

ZnakABSbw.jpg

Pošta pro Klub ABŠ

Adresa Klubu ale i místo pro váš vzkaz nebo dotaz. Nebo jen kontakt, kam se vám můžeme ozvat.

GlobusMaly.jpg

Kde všude žijí členové Klubu ABŠ

Toto je místo pro další pravidelnou rubriku, tentokrát o zahraničních členech Klubu a korespondenci s nimi…

ABS - celek+.jpg

Projev předsedy ABŠ Svatopluka Jabůrka z výroční schůze Klubu ABŠ 2009

ABS Vyr Sch celo---.jpg

Loňská výroční schůze

Loňská výroční schůze klubu ABŠ se konala ve středu 16. dubna 2008 v Otrokovicích. Zde je její program a výroční zpráva. Jakmile to bude možné, doplníme je i o další zajímavé postřehy.

SvatJaburekSmall.jpg

Vznik, smysl a úspěchy Baťovy školy práce

Úvaha předsedy klubu ing Svat. Jabůrka k 80. výročí ABŠ

BezKotnickova.jpg

Členové výboru Klubu absolventů Baťovy školy práce

ABS-VCS-Ucastnici.-Small.jpg

Výroční členská schůze Klubu ABŠ - 2007

Záznam z jednání loňské výroční členské schůze Klubu absolventů zatím ještě ponecháváme na webu, přestože vyšel ve Zpravodaji tiskem. Obsahuje řadu zajímavých detailů o jeho činnosti, jež se tak dostane do rukou i těm zájemcům, kdo nejsou jeho předplatiteli…