BataStory.net

1956-1963

GlobusMaly.jpg

Na tomto místě bude postupně pokračovat poválečná historie baťovců ve firmě i mimo ni.
Bohužel, jak se těžiště firmy přeneslo jinam, Čechů a Slováků z firmy ve světě výrazně ubylo a ubylo tak i zachovaných vzpomínek. Přesto se je snažíme získat, zpracovat a zařadit. Doplňujeme také historii zahraničních poboček, o nichž se u nás často ani nevědělo.
Zajímají nás ale i vzpomínky těch, kdo v těchto dobách zůstali, alespoň v duchu, Baťovci i v československých znárodněných podnicích. Rádi zveřejníme i postřehy srovnávající výrobu, kvalitu, sortiment, obchod a služby ještě “za Bati” s těmi za komunismu.

Osobnosti

Scan0001-KarelStrnad_2.jpg

Karel Alois Strnad - Founder of Bata Gwelo

Článek o života běhu zakladatele a prvního ředitele Bati Gwelo (dnešní Zimbabwe) připravený z vyprávění jeho dcery Hany a syna Johna pro anglické “zrcadlo” Bata Story, zatím ještě nepřeložený do češtiny.

TypewriterOldMensi.jpg

Spisovatelé spojení s baťovstvím a jeho érou: Edvard Valenta >

Edvard Valenta patřil k několika českým spisovatelům, v jejichž knize zazněl baťovský motiv. Navíc měl s baťovstvím i vlastní a to tu nejosobnější zkušenost. Z tohoto hlediska je z jeho tvorby nejdůležitější kniha Žil jsem s miliardářem , v níž – jakkoliv často s velkou nadsázkou a notnou dávkou humoru – popisuje svou velkou životní zkušenost v podobě svého angažmá pro Jana Baťu.

IndBa-Hol_prodej.jpg

Pomozte nám zachytit slavné osobnosti... >

Zde je seznam jmen baťovských osobností, jejichž profily uvádíme nebo je chystáme. Budeme vděčni za každý další detail nebo fotografii, ale i jméno, které doplnite…

Dokumenty

BritFlagMov.gif

Poměry v poválečné Británii

O více než skrovných poměrech ve Velké Británii krátce po válce (pro obyčejné občany, k nimž tehdy patřila i celá řada Baťovců, dosti strastiplných), o nichž se zmiňuje Renka Vadroňová , píše ve svých pamětech i Jan Pivečka.

JABrestVasVietnam~S6000046-cr.jpg

Byl Baťa (a je) opravdu všude ?

Ta provokativní otázka je jen zdánlivě jednoduchá. Jistě: z dnešního, takřka globálního pohledu na svět, který se moderními informativními i komunikačními technologiemi úžasně zpřehlednil a zpřístupnil, prokážeme lehce, že otázka zavádí.

HPIM0463-Plesek-555.jpg

Oldřich Plešek: Prodával jsem boty v Indii

V indické organizaci bylo zaměstnáno 5500 pracovníků, především v prodejnách. Jednou z nejdůležitějších, prestižních částí obchodu byl export. Výrobní organizaci tvořily továrny v Batanagaru, Patna Digha a Faridabadu. Nákupní střediska: byla ve městech Agra, Cawnpore, Kalkata, Madras, Bombaj…

Ilustrace

R-ArabSkola.jpg
R-delnik1949.jpg

Baťa dnes

Baťovský Slavín

Nadace Tomáše Bati

Baťovskou stopou

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný