BataStory.net

1876-1890

footer_right.gif

Hned na počátku všeho jen malé připomenutí: Tento projekt začíná rokem 1876 a nebylo tak možné naplnit jej najednou. Děje se tak průběžně, a ne vždy chronologicky či podle závažnosti událostí. Zdánlivě tak někdy předběhnou méně podstatné věci důležitější, ale je to jen otázka času: postupně zde budou prostě všechny. – A ještě něco: BataStory je tu i pro ty starší, jimž patří poznámky označené jako TIP. Vy mladší, všeho znalí, odpusťte. (>:) Pomohou těm, kdo baťovskou historii skutečně prošli, aby se do ní zase aspoň na chvíli vrátili, a možná nám ji pomohli i obohatit…

Rodný dům

Abychom si uměli aspoň trochu představit, jak vypadal Zlín v době, kdy se zde 3. dubna 1876 narodil iniciátor jeho příštího úžasného rozmachu, Tomáš Baťa, musíme si uvědomit, že tehdy to bylo jen velmi malé městečko, spíše vesnice. I tak mělo ovšem na svou dobu docela bohatou historii. Jeho 2300 obyvatel se živilo nejčastěji zemědělstvím ale i drobnými řemesly jako obuvnictvím, hrnčířstvím a soukenictvím. Nebyl zde vodovod ani kanalizace a topilo se výlučně dřevem. Častou příčinou požárů byly ještě slaměné střechy domů, tím spíše, že ke svícení se používala petrolejka, ale i mnohem lacinější svíčky a ve stájích i louče.

Národní divadlo

František Křižík předvedl v Jindřichově Hradci první elektrické veřejné osvětlení, v Praze vyhořelo Národní divadlo.

Zatímco větší města tehdejších zemí koruny České, především Praha a Brno, ale i Plzeň nebo Moravská Ostrava patřily v rámci Rakousko-Uherska už dávno velkému světu a prožívaly většinu jeho peripetií, tehdejší Zlín vzrušila obvykle sotva tak jednou – dvakrát ročně událost, jakou byl výroční trh nebo pouť na svatá místa, Hostýn nebo Velehrad, kam se ještě chodilo bosky. Zdálo by se, že není méně vhodného místa pro vznik moderního průmyslového města nežli byl Zlín.

Globus-MM.jpg

Ze Švédska oznamuje Alfred Nobel, že objevil bezdýmný střelný prach, v Americe předvedl George Eastman první svitkový fotografický film.

Zato o botách a tradici ševcovské už by se mluvit dalo. I otec Tomáše Antonín Baťa byl švec, a to dokonce už v deváté generaci. Anna Minaříková-Bartošová (mimochodem, vdova po ševci), kterou si bere, mu přivádí z předchozího manželství dceru Josefku a s Antonínem pak má kromě Tomáše ještě další dvě děti: staršího Antonína a mladší Annu. Poměrně mladá však roku 1886 umírá a rodina se po čase stěhuje do Uherského Hradiště.

fonograf1Gama8col.jpg

Emile Berlinger sestrojil první deskový fonograf. V Praze umírá Bedřich Smetana, v Budapešti Ferenc Liszt. V New Yorku je odhalen dar Francie Novému Světu – socha Svobody.

V Hradišti se otec Antonín po dvou letech ožení znovu, tentokrát s vdovou Ludmilou Hruščákovou. Ta má z předchozího manželství syna Josefa, a protože s Antonínem se jí narodí ještě synové Bohuš, Jan, Leopold a Jindřich a dcera Marie, má rodina nakonec deset dětí. Z nich Tomáš, Anna a Antonín jako děti jejich ve Zlíně zemřelé maminky Anny drží nejvíce pospolu a budou to také oni, kdo zanedlouho změní budoucí tvář spořádané ale od ostatních zatím se ničím neodlišující ševcovské rodiny.

Osobnosti

SakraSahibObalkaCrop666.jpg

Úžasná kniha, jakých by mělo být více...

V Austrálii vydaná kniha vzpomínek Marie Bohmanové-Havrlantové převážně o její rodině a vlastním dětství, ale záslužně i o celé baťovské kolonii v zapadlém koutu Indie. Stála by za vydání i u nás…

BritFlagMov.gif

Vzniká anglická verze Bata Story

Blíží se chvíle, kdy bude aktivována anglická verze BataStory. Až bude z větší části dokončena, objeví se na hlavní stránce znovu anglická vlajka, přes niž se do ní bude možno přepnout, tak jako v předchozí pokusné fázi.

PF2006++.jpg

Fidlovačka

Všichni, kdo prošli baťovskou školou, se hlásili vždy k poctivému ševcovství. Jen málokdo z nich však ví, že právě ševcovský nástroj byl u zrodu dlouholeté pražské tradice, jež vedla ke vzniku zpěvohry a později i naší národní a státní hymny.

Dokumenty

Jar Pospisil.jpg

Další kniha, na niž se můžeme těšit, tentokrát o Františku Malotovi

Další kniha Jaroslava Pospíšila, na niž se můžeme těšit a která rehabilituje baťovské ředitele, bude věnována významnému baťovci Františku Malotovi.

Zlín roku 1746

Stručné dějiny Zlína

První nalezený historický záznam o Zlíně je z r. 1322, kdy prodal šlechtický majitel Zlína, Fricek z Egerbergu, své panství...

Ilustrace

Národní divadlo
Rodný dům

Baťa dnes

Baťovský Slavín

Nadace Tomáše Bati

Baťovskou stopou

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný