BataStory.net

1890-1895

V roce 1890 je Tomáši Baťovi čtrnáct let. Už dlouho pomáhal otci s prodejem, nyní však skončil se školou a nastoupil do učení. Jak jinak nežli na ševce a k otci. Nemá však žádné výhody, naopak: je vysmíván a pohlavkován staršími tovaryši, a tak se v patnácti rozhoduje odejít z domova a zkouší štěstí ve Vídni.

NotePin-M.jpg

Heinrich Herz prokázal existenci elektromagnetického vlnění. Henry Ford zakládá v Detroitu továrnu na výrobu automobilů.

Ve Vídni tehdy slouží v rakouské rodině, tak jako mnoho dívek z Moravy i Tomášova starší sestra Anna a Tomáš doufá, že mu tam pomůže.

Anna Baťová Schiebelova

Anna to skutečně udělá a tak jako i později mnohokrát bratrovi pomůže, ale jednoduché papuče, které tam Tomáš zkouší prodávat, nemají ve zhýčkané Vídni úspěch, a tak se nakonec vrací opět k otci.

Tato zdánlivě neradostná epizoda je však pro jeho život velmi významná a projeví se i v pozdějších obchodních zásadách: Nerozhoduje schopnost vyrobit, ale vyrobit přesně to (a hlavně přesně tolik), co jsme schopni prodat.

Notes-M.jpg

Do té doby neznámý Američan Gillette objevuje výměnné holící čepelky, jimž se začíná říkat žiletky. V Londýně je otevřen slavný Tower Bridge.

Teprve v šestnácti letech (1892) získává Tomáš otcův souhlas k samostatné obchodní cestě a s kufrem bot odjíždí až do Prahy. A má úspěch, protože se mu podaří uzavřít tolik objednávek, že firma může začít dodávat i do Čech. Otci synova iniciativa zaimponovala a svěřuje mu stále větší odpovědnost, nicméně Tomášovy představy o podnikání jsou – zejména potom, co viděl ve Vídni a v Praze už zcela jiné. A protože mezitím se vrátila z Vídně i Anna, přesvědčí ji, právě tak jako staršího Antonína, aby odešli. Roku 1894 opouštějí otce a s penězi po matce se vracejí do Zlína, kde zakládají vlastní ševcovskou firmu. A protože Tomáš s Annou nejsou ještě úředně plnoletí, je přihlášena jen na jednoho z nich – Antonína.

Globus-MM.jpg

Nikola Tesla objevil vícefázové proudy s točivým magnetickým polem. V USA zřizuje první bezdrátovou dlouhovlnnou vysílací a přijímací stanici.

Vlastní začátky mladé firmy jsou však přes všechno nadšení trudné a čeká je i mnoho chyb a omylů. Pokročilejší vybavení je v té době na Zlínsku, odkázaném navíc většinou jen na páru, minimální. Využívají se domáčtí dělníci, pracuje se od světla do tmy, každý ve firmě dělá všechno, tovaryšům se platí jen když se zrovna prodá dost zboží. Mladí Baťové však chtějí být jiní: Jako “továrníci” chodí do práce jenom střídavě a ve svátečním, dělníkům ustavili pevnou pracovní dobu a týdenní mzdu. Není divu, že co nevidět jsou k splacení směnky a nejdou prolongovat, že se ozývají i dodavatelé a banky. Navíc jde bratr Antonín na vojnu a sestra Anna se vdala. Tomáš je najednou na vše sám.

Osobnosti

IndBa-Hol_prodej.jpg

Pomozte nám zachytit slavné osobnosti... >

Zde je seznam jmen baťovských osobností, jejichž profily uvádíme nebo je chystáme. Budeme vděčni za každý další detail nebo fotografii, ale i jméno, které doplnite…

Anna Baťová Schiebelova

Anna Baťová - Schiebelová

Anna Baťová – Schiebelová, se narodila roku 1872 jako prostřední ze tří dětí. Nejstarším byl bratr Antonín, nejmladším Tomáš...

Dokumenty

TB Sr v mladi 1895.jpg

Jako se nerozpustí ihned kus ledu...

Ani má touha podobat se pánům nebyla překonána rázem. Umístil jsem proto svůj verpánek tak, aby z ulice nikdo neviděl, jak hluboko jsem klesl…

Ilustrace

Vídeň
Zakladatelé
Dílna

Baťa dnes

Baťovský Slavín

Nadace Tomáše Bati

Baťovskou stopou

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný