BataStory.net

1977-1983

GlobusMaly.jpg

Na tomto místě bude postupně pokračovat poválečná historie baťovců ve firmě i mimo ni.
Bohužel, jak se těžiště firmy přeneslo jinam, Čechů a Slováků z firmy ve světě výrazně ubylo a ubylo tak i zachovaných vzpomínek. Přesto se je snažíme získat, zpracovat a zařadit. Doplňujeme také historii zahraničních poboček, o nichž se u nás často ani nevědělo.
Zajímají nás ale i vzpomínky těch, kdo v těchto dobách zůstali, alespoň v duchu, Baťovci i v československých znárodněných podnicích. Rádi zveřejníme i postřehy srovnávající výrobu, kvalitu, sortiment, obchod a služby ještě “za Bati” s těmi za komunismu.

Osobnosti

JosefHiessCB.jpg

Baťovec Josef Hiess vzpomíná... >

Jeden z nejstarších baťovců pan Josef Hiess dožil svůj život na Novém Zélandu. Na Silvestra by se byl dožil 95 let. Ukázku z jeho vzpomínek přinášíme dík spolupráci s krajanským listem Střípky – Čriepky pana Gustava Knotka z Aucklandu.

IndBa-Hol_prodej.jpg

Pomozte nám zachytit slavné osobnosti... >

Zde je seznam jmen baťovských osobností, jejichž profily uvádíme nebo je chystáme. Budeme vděčni za každý další detail nebo fotografii, ale i jméno, které doplnite…

Dokumenty

BataWorld.jpg

Jeden z „malých Zlínů“ se nacházel i v Chile

Skupina třinácti Baťových dělníků a techniků založila v březnu 1939 v městečku Peňaflor u Santiaga novou továrnu na boty. Řada z nich pak odešla bojovat jako dobrovolníci do Anglie a po válce se někteří z nich už do Chile nevrátili; po roce 1948 sem však přišla čerstvá baťovská krev (14 nových zaměstnanců).

Baťa dnes

Baťovský Slavín

Nadace Tomáše Bati

Baťovskou stopou

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný