BataStory.net

1905-1910

Po návratu z ročního pobytu v USA zavádí Tomáš Baťa nespočet novinek. Ne nadarmo vznikl dobový postřeh, že z Ameriky si snad nikdo nedovezl takové bohatství jako on: ne v dolarech – nýbrž ve zkušenostech. Už cestou ale jede i přes Velkou Británii a Německo a rozhoduje se především podnik podstatně rozšířit. Na novou tovární budovu už má dokonce stavební plány, které dostal zdarma od amerického podnikatele. Kupuje proto další pozemek a staví. Nová budova má 80 na 20 metrů se dvěmi patry a pojme až 500 dělníků s dostatkem světla a prostoru.

Notes-M.jpg

V pražském Národním divadle se koná slavnostní premiéra Jiráskovy “Lucerny”. Na rakouských autech se začaly používat vůbec poprvé poznávací značky a v Itálii vybuchla sopka Vesuv.

V nové budově zatím pracuje jenom 250 zaměstnanců, v koncepci už ale tušíme názvuk příštího moderního Zlína. Baťu však doma čekají i osobní problémy. Krátce po dostavění nové budovy umírá náhle otec a brzy na to se začíná zhoršovat i nemoc bratra Antonína. Zavádí se dvousměnný provoz, zakládá samostatné prodejní oddělení. Starou strojovnu doplní nová s parním strojem o síle 100 koňských sil.

NotePin-M.jpg

Kanada přestala být britskou kolonií a z jejího tichomořského pobřeží odešli poslední angličtí vojáci. V USA rozhodl Kongres o výstavbě Panamského průplavu.

Přesvědčen o prospěšnosti odborů, již viděl v Americe, navrhne Tomáš Baťa sám sociálním demokratům, ať u něj založí odborovou organizaci. Záhy však vyjde najevo, že odborářským šéfům nejde o zájmy dělníků, ale o vlastní zájmy politické. A když pak zorganizují stávku za zvýšení mezd, dá Tomáš stávkujícím po marném jednání prostě výpověď. Tím se rozloučí s odbory už navždy.
Na druhé straně buduje moderní obytnou čtvrť s domky pro dojíždějící s dostupnými cenami a experimentuje s účastí zaměstnanců na zisku. Brzy je dokončena už i druhá výrobní budova nového typu a zavádí se nový způsob plánování. Dílny přestávají doplácet na chyby jiných. Každá má své denní a týdenní vyúčtování výdělky těch dobrých rostou.

Notes-M.jpg

Zostřuje se situace na Balkáně a mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem dochází k celní válce. Je otevřen první stálý biograf v Čechách provozovaný panem Ponrepem, jehož jméno později ponese.

Navzdory péči lékařů umírá u Adriatického moře na tuberkulózu Tomášův oblíbený bratr Antonín a vedení podniku se tak teď už definitivně ujímá pouze Tomáš. Odchod bratra nese těžce a o smrti přemýšlí. Svědčí o tom jakási morální závěť z těch let na dopisním papíře z hotelu Buecker v Londýně určená všem, kdo budou za řízení podniku odpovědni, až jednou odejde i on.

NotePin-M.jpg

Zatím spíše neznámý patentový úředník Albert Einstein uspořádal přednášku o kvantové povaze světla. A sociální demokracie kupuje pro stranické potřeby palác Kinských a nazve jej “Lidový palác”. To později změní na “Lidový dům”.

Firmě Baťa se i nadále daří. Ačkoliv dobrá polovina obuvnických továren v Rakousku zápasí v letech 1908 – 1909 s nezaměstnaností, u Baťů stoupá výroba na 3400 párů denně. A pozván toho roku na svatbu jednoho ze spolupracovníků, načrtne Tomáš na rubu svatební fotky plány na další rozšíření podniku až na v té době nepředstavitelných 3000 dělníků. I tento odhad však později ještě překoná. Zatímco výroční bilance vykazuje 19.630 korun (rakouských), v roce 1912 už překročí dva miliony.

Notes-M.jpg

Na Sibiři spadl a explodoval tunguzský meteorit. U Věstonic nalezl místní dělník 30 000 let starou sošku z mladší doby kamenné známou později jako Venuše Věstonická. A Henry Ford uvedl na trh svůj nejúspěšnější vůz všech dob – model “T”.

Tomáš Baťa si pořídil první automobil a firma Laurin & Klement mu k němu poskytla i šoféra, Tomáš však záhy získá vlastního: Patnáctiletý učeň Jan Hoza má připravit vůz k jízdě, ale aby jej opravdu zodpovědně vyzkoušel, nastartuje jej a objede s ním dvůr. Je zato vedoucím potrestán, ale když se o tom dozví Tomáš, trest mu promine a ustanoví ho svým řidičem.

NotePin-M.jpg

Ve Velké Británii předveden první dvoupatrový autobus, tzv. double-decker. Francouzský konstruktér a letec Louis Blériot přeletěl na motorovém letadle první na světě kanál La Manche.

Osobnosti

BarPortrJHozaHPIM5821malaCROP.jpg

Jan [John] Hoza

O Janu Hozovi se tradovalo, že se už co učeň vyznal jako naprosto jediný opravdu ve všech strojích ve firmě, a že i proto se stal nakonec i vůbec prvním šoférem Tomáše Bati…

Dokumenty

Séglovky

Baťovky

Dlouho před první světovou válkou vzbouřili se Tomáš Baťa se sestrou Annou a bratrem Antonínem, opustili společnou otcovu dílnu v Hradišti a vrátili se do Zlína, kde se udělali pro sebe. Tak jako všichni mladí až dodnes, ani oni prostě nemohli neabsolvovat všechno, před čím je rodiče marně varovali. A i když málem zkrachovali, založili tradici, trvající až dodnes, déle než celé století...

TBsenPracovna.jpg

Morální závěť Tomáše Bati

První podmínkou prospěchu našeho závodu jest, abyste se nedomnívali, že jest jen váš...

Ilustrace

Anna Baťová Schiebelova
Blériot nad Kanálem

Baťa dnes

Baťovský Slavín

Nadace Tomáše Bati

Baťovskou stopou

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný