BataStory.net

2008 ...

Odešel Tomáš Baťa a v pietní symbioze jakoby v souladu s tím odchází symbolicky i budova, jíž v Torontu po léta vládnul…

Stalo se tak nedlouho předtím, a i když už v ní firma dlouho nesídlila, setrvával v ní jako v excelentním příkladu bravurní kanadské architektury baťovský genius loci, takže jako kdyby s odchodem Tomáše Bati loučilo se s ním v tom roce ke smutku všech navždy i samo Toronto. Svědčí o tom i skoro poeticky laděné nostalgické video mladého Kanaďana .


TIP: Vyčkejte, až se zbarví trojúhelníček pod zatím prázdnou obrazovkou a klikněte na něj. Pravým tlačítkem můžete pak zvětšit za cenu ostrosti video na celou obrazovku.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tradice podnikatelské kultury baťovského Zlína dík Nadaci TB přetrvává…

Etiketa++.jpg

Nadace Tomáše Bati připravila pro studenty Univerzity Tomáše Bati ojedinělý praktický kurz Etikety a stolování. Kurz je zaměřen na zásady společenského chování a stolování.

Lektoři Mgr. Jaroslav Divoký, odborník na hotelnictví a gastronomii a Ing. Pavel Velev. výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati sestavili kurs ze tří lekcí:

V jejich průběhu si studenti prakticky vyzkoušeli společenské činnosti typu správného představování, oslovování, telefonování, oblékání, pohybu rukou, řeči apod.

DSCN6064++prednaska.jpg

Kurs se vrací k nejlepším tradicím baťovské výchovy mladých mužů, z nichž nejlepší byli pro vedoucí funkce především v zahraničí dále vzděláváni na tak zvaném Tomášově, internátu částečně ve stylu britských penzionátů.

Nicméně ani Tomášov nebyl zdaleka vzdálen tomu nejdůležitějšímu – práci. I jeho chovanci pokračovali v normální práci a výcviku ve výrobních dílnách a studium absolvovali až po nich.

Tomášov byl založen po návratu ředitelů zlínských Pokusných škol Stanislava Vrány a Jaromíra Hradila ze studijní cesty do Anglie, kde navštívili nejlepší výchovné koleje.

ChovanciTomasova.jpg

V prvních dnech května 1937 bylo rozhodnuto o výstavbě prvního zkušebního ústavu v dnešní ulici Nad ovčírnou a 28. srpna 1938 byla dvouposchoďová budova Tomášova¨slavnostně otevřena.

Do prvního ročníku bylo v roce 1937 přijato 50 vybraných absolventů BŠP. Na památku po zakladateli firmy Tomáši Baťovi se tato prominentní skupina mladých mužů nazývala Tomášovci. V prvních letech se učili chodit i v žaketech a bílých vestách, cylindrech a rukavicích.

DSCN6069++.jpg

V současném novém návratu ke vzdělávání v dobrém chování pořádaném Nadací Tomáše Bati v oblasti gastronomie jde také o gastronomické pojmy, základy stolování, např. držení příborů, používání ubrousků, držení skleniček, rozdělení a degustace vín.

DSCN6063++666.jpg

Samostatnou kapitolou je příprava stolu pro různé příležitosti a principy pracovního oběda.

Vyvrcholením kurzu je pak účast na rautu, kde mají studenti možnost aplikovat nové poznatky z kurzu a dále je rozšířit o pravidla chování na rautu, recepci či banketu.

Úspěch prvních ročníků akce zajistil, že další lekce i letos pokračují …

Zlínští studenti natočili film o budoucnosti Zlína podle představ svých předchůdců z roku 1935…

_188.jpg

Pro celý článek o této překvapivé události roku klikněte v pravém sloupci na titulek upoutávky nebo sem

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Král zemřel – ať žije král…

TB-zertuje-bw-mala.jpg

říká okřídlené přísloví.

My říkáme – nezemřel. V našich srdcích je stále s námi.

A přinášíme fotku, která ho charakterizuje možná vůbec nejlépe: veselého a vůbec ne pohoršeného nad tím, že ho fotograf zastihl v okamžiku rozpaků.

Takový byl: vždy pohotový, vždy připravený reagovat na cokoliv.

V těchto pro republiku těžkých dnech, v ohrožení novými, teď už nejenom komunistickými šidítky, měli bychom se řídit jeho příkladem a jeho zásadami.

Sakra Sáhib aneb Vzpomínek zahraničních Baťovců přibývá

SakraSahibObalkaCrop666.jpg

Připravujeme pro vás recenzi v Austrálii vydané knihy vzpomínek Marie Bohmanové-Havrlantové převážně o jejím vlastním dětství ale i o celé baťovské kolonii v zapadlém koutu Indie.

Poněkud extravagantní název vychází z nejčastějšího úsloví českých manažerů potýkajících se rozčileně s většinou mnohem menšími zkušenostmi místních spolupracovníků. Indové potom slovem sakra odlišili i své české “sáhiby”.

Kniha, přináší především barvité vyprávění z Mokamehu nedaleko Patmy ve státě Bihar, ale pokrývá i velkou část historie Bati v Indii a na Dálném Východě v období války a těsně po ní. Recenze bude v příštích dnech následovat.

Knihu vydala sama autorka, jistě ne bez obětí, v angličtině a vlastním nákladem – nepochybně obdivuhodná a záslužná snaha.

A co paměti tisíců baťovců, kteří se po válce těšili také do světa ale po komunistické likvidaci firmy zůstali doma ? I jejich často sotva jednoduchý život, sice s racionální baťovskou výchovou, ale v bezbřehé ledabylosti socialismu, by si zasloužil zaznamenání. Oni sami na vydání vlastních pamětí nemají. Dočkáme se štědrého sponzora, který by takové knize pomohl na svět?

Zemřel Tomáš Baťa

a zde je překlad jeho smutečního oznámení

TJB_150.jpg

Ševcem pro celý svět

Tomáš Jan Baťa
17. září 1914 – 1. září 2008

Jen s velkou lítostí oznamuje rodina a celá Bata Shoe Organization, že nás náhle opustil Tomáš Jan Baťa. Zemřel v Sunnybrook Health Sciences Centre v Torontu ve věku 93 let.

Jako tak řečený “švec pro celý svět” byl Tomáš J. Baťa zcela výjimečnou osobností a svými úspěchy pozitivně ovlivnil i životy miliony lidí po celém světě.
Narodil se v Praze a vzdělával se v Československu, Anglii a Švýcarsku. Jeho otec Tomáš Baťa založil firmu Baťa už v roce 1894. Po jeho předčasné smrti při letecké nehodě v roce 1932 řídil se i Tomáš J. Baťa otcovým morálním odkazem: že firma nemá být jen zdrojem soukromého bohatství, ale sloužit i veřejnosti jako prostředek zlepšování životní úrovně obecné společnosti a poskytovat svým zákazníkům za jejich peníze nejlepší možné služby. Zavázal se, že bude pokračovat v podnikatelských i humanitární ideálech svého otce a to se také stalo jeho celoživotním cílem.

V předzvěsti druhé světové války odjel pan Baťa v roce 1939s více než 100 rodinami svých spolupracovníků z Československa do Kanady, aby zde v Ontariu, v místě, jež dosud nese jeho jméno – Batawa – založil svoji kanadskou společnost.

Během druhé světové války bylo mnoho podniků Baťa v Evropě a na Dálném východě zničeno. Po válce pak přišla firma o hlavní výrobní podniky v Československu a mnohé další v ostatních zemích Střední a Východní Evropy protože zde byly znárodněny komunisty. Tomáš se tedy společně se svou životní partnerkou Sonjou musel věnovat rekonstrukci a novému rozvoji zbytku baťovské organizace.

Vedl úspěšnou etickou i inovační expanzi do nových trhů po celé Asii, na Blízkém Východě, v Africe a Latinské Americe. Pod jeho vedením zažila Bata Shoe Organization nebývalý růst a stala se největším světovým výrobcem a prodejcem obuvi s prodejem přes 300 milionů párů obuvi ročně, zaměstnávající více než 80. 000 lidí. “Náš zákazník – náš pán” – zůstalo jednou z jeho hlavních zásad.

Tomáš J. Baťa byl obzvlášť hrdý na to, že patřil k Hastingskému pluku Prince Edwarda. Do pluku narukoval během druhé světové války. Jako kapitán pak sloužil v kanadské rezervní armádě a jako čestný plukovník pak ještě v letech 1999 až 2007.

TJB_152.jpg

Jeho schopnost vcítit se do osudů druhých jej vedla ke spolupráci s mnoha dobročinnými organizacemi. Byl předsedou představenstva Baťovy nadace a věnoval se i Junior Achievement Int., universitě v Trentonu a York Universitě v Kanadě a Universitě Tomáše Bati v České republice, jak odpovídalo jeho enormníhomzájmu o vzdělávání mladých lidí.

Jeho povaha zahrnovala podnikatelskou vizi, nadšení, energii a snahu o to být nejlepším. Byl také výjimečným rádcem všem, kdo s ním spolupracovali. Viděl podnikání jako příspěvek k blahu lidstva, a to v mezinárodním měřítku. Vždy měl za prioritu, aby jeho projekty nejen přispěly ekonomice nových trhů, na nichž podnikal, ale aby měly pozitivní dopad také na životy zaměstnanců a jejich komunit. Mnoho baťovských podniků bylo vybaveno lékařským, vzdělávacím a sociálním zařízením pro zaměstnance.

Pan Baťa byl účasten v předních obchodních organizacích. V Kanadě byl ve své době i ředitelem Canadian Pacific Airlines nebo IBM Canada. Byl také zakládajícím členem organizace Mladých presidentů, předsedou představenstva Komise pro nadnárodní společnosti v Mezinárodní obchodní komoře a předsedou Komise pro podnikání a průmyslové poradenství výboru OECD. Měl velmi dobrý vztah k Indii a byl takézakládajícím členem obchodní rady Kanada-Indie.

Kromě mnoha universitních doktorátů byl nositelem Řádu Kanady a ve vlasti obdržel Řád T.G. Masaryka. V roce 2007 obdržel ve Spojeném království vůbec první udělenou Cenu za zodpovědný kapitalismus.

Tomáš vedl své spolupracovníky neustále k tomu, aby byli své práci vášnivě oddáni a cílili neustále výš. Byl inspirací opravdu každému, kdo se s ním setkal. Jeho vizí bylo “obout celý svět”. Jeho vitalita, moudrost, velkorysost a smysl pro humor ho činily oblíbeným všem, ve všech věkových kategoriích. Miloval čas, jenž mohl trávit s rodinou a přáteli, ať už doma nebo při objevování dosud neznámých míst, při lyžování, plavání nebo tenisu. Pravdou je, že se svým sportovní aktivitám věnoval dlouho, a zanechal jich až krátce před svou smrtí.

Byl příkladem toho, jak ideály a přednosti mohou a budou i nadále inspirovat každého z nás. Svým způsobem zanechal Tomáš svou stopu na pojmu lidskosti.

Po sobě zanechal svou milovanou ženu a partnerku Sonju (roz. Wettstein), syna Thomase George, současného generálního ředitele a presidenta představenstva Bata Shoe Organization, jakož i své tři dcery, Christine, Monica, Rosemarie s rodinami.

Smuteční mše a vzpomínka na zesnulého se bude konat ve františkánském kostele sv. Bonaventury, 1300 Leslie Street, North York v pátek 5. září 2008 ve 4 hod..

Místo květin, pokud si to přejete, můžete poskytnout dar pro Junior Achievement v Kanadě, 1 Eva Road, Suite 218, Toronto, Ontario M9C 4Z5, Tel:001-416-622-4602, nebo pro Nadaci Tomáše Bati v České republice, Gahurova 292, Zlín, www.batova-vila.cz, sekretariat@batova-vila.cz, TEL:00420-577-219-083, 00420-577-219-086 FAX.

Pokud chcete vyjádřit svou soustrast či sympatii rodině, můžete napsat na: Bata Family, Bata Limited, 12 Concorde Place, Toronto, Ontario, Kanada, M3C 3R8 anebo poslat e-mail, viz níže.

Kontakty:

Toronto, Canada: Les Tenenbaum, tel: +1 416 446 2114, leslie.tenenbaum@bata.com

Lausanne, Switzerland: Dessy Todorova, tel: +41 21 613 4006, dessy.todorova@bata.com

Zlin, Czech Republic: Bata Shoe Foundation, Pavel Velev, tel: + 420 603 484 108, reditel@batova-villa.cz

Prague, Czech Republic: Jindřich Lacko GCI Hill & Knowlton, tel. + 420 603 434 112, jindrich.lacko@hill&knowlton.cz

Smuteční oznámení Baťovy rodiny přeložil PH

Baťa pomohl Evě Holubové splnit přání mladých Peruánců

(O události si pusťte- viz návod níže – i video.) Pražskou prodejnu Baťa na Václavském náměstí navštívila přední česká herečka Eva Holubová, která se aktivně angažuje v nadaci Inka. Inka podporuje talentované indiánské děti v horách Peru při vzdělání, napomáhá vzdělávacím aktivitám, přispívajícím k rozvoji peruánského venkova a snaží se podporovat indiánskou identitu v uchovávání tradic, kultuře a náboženství.

Paní Holubová přišla společně s patnácti Peruánci, kteří se v Ince buď angažují nebo byli v rámci programu organizace adoptováni na dálku a přijeli do Čech navštívit své adoptivní rodiče. Každý z peruánských hostů Evy Holubové si vybral jeden pár bot, jenž dostal nakonec od Bati darem. Odpoledne bylo velice emotivní, jelikož pro většinu z peruánských návštěvníků se jednalo o první pár vlastních bot v životě.

Podívejte se ale i na video zprostředkující zážitek a přinášející i vysvětlení samotné protagonistky. (Stačí kliknout myší na trojúhelníček uprostřed obrazovky a vyčkat chvíli na stažení videa. Předpokladem ovšem je, že máte nainstalován poslední Adobe Flash Player…)

(Video Heleny Jandové díky odkazu televize Stream.cz )

Výroční členská schůze klubu ABŠ

ABS Vyr Sch celo---.jpg

Výroční členská schůze klubu Absolventů Baťovy školy práce se konala ve středu 16. dubna 2008 od 10.30 v hotelu Baťov v Otrokovicích s tímto programem:

Program:

9.00–10.30 Prezentace v 1. poschodí
10.00 Položení květů k soše Tomáše Bati
10.30 Zahájení schůze
13.00–14.00 Oběd pro účastníky
14.00 Beseda a diskuse, zábava při hudbě

Milým zpestřením úvodu byla pozornost od firmy Baťa, časopis Detail, zápisník a tužka pro každého člena. Místopředseda Klubu ABŠMiroslav Blaha pověřený vedením schůze srdečně přivítal vzácné hosty – zástupce hejtmana Zlínského kraje Dr. Minaříka s Dr. Mišákem, příznivce ABŠ Ing. Pravce, starostku města Otrokovic paní Matuszkovou a ředitelku Střední průmyslové školy v Otrokovicích Mgr. Homolkovou a také delegace Klubů ABŠ z Bratislavy, Partizánského a Svitu pod Tatrami. Zprávu o činnosti přednesl předseda Klubu ABŠ Ing. S. Jabůrek:

Zpráva o činnosti

Před 75 lety – 4. června roku 1933 byl založen náš Klub absolventů Baťovy školy práce. Bylo to při vyřazování pátého ročníku školy, která vznikla v roce 1925. Studium tehdy trvalo tři roky, později s narůstajícím objemem znalostí čtyři roky a s maturitou šest let

Absolventi projevili přání neztrácet po absolvování školy přátelské vztahy, scházet se, vyměňovat si zkušenosti a dále se vzdělávat. Nově vytvořený Klub tehdy dostal několik reprezentačních místností ve 3. etáži Společenského domu, kde se členové mohli scházet, organizovat společenské akce, měli možnost dalšího vzdělávání, studia i společenské činnosti.

Kluby absolventů postupně vznikaly i v Baťově, Borovině, Zruči nad Sázavou, Šimonovanech, Sezimově Ústí, Batanagaru v Indii, Borově v Jugoslávii, v Berlíně. Činnost za okupace byla omezena, protože mnozí příslušníci Klubu odešli do zahraničí a zúčastnili se i odboje. V roce 1948 byla činnost jako ideologicky nepřijatelná, zrušena.

Teprve po 41 letech – v roce 1989 se mohl znovu sejít přípravný výbor, pod vedením Květoslava Vinického a v únoru 1990 začala znovu činnost Klubu pod vedením Františka Vaňka. Rychle se však rozšířila nejen do míst, kde byly baťovské závody, ale i tam, kde bývalí MM a MŽ žili. Vznikly tak pobočky v Praze, Brně, Liberci, Hradci Králové, Ostravě, Třebíči, později v Náchodě a Sezimově Ústí. Na Slovensku vznikly Kluby v Partizánském, Svitu pod Tatrami, Bratislavě a také v Polsku v Chelmeku. Do Klubu vstupovali nejen absolventi Baťovy školy práce, ale i baťovci, kteří pracovali na prodejnách a potomci baťovských rodin, kteří sympatizovali s odkazem T. Bati.

Z uplynulého období Klubu je třeba připomenout sjezd v roce 1992, který trval tři dny, zúčastnilo se ho téměř 600 členů z celého světa, často i s dvougenerační rodinou, a také T. Baťa s rodinou a řada veřejných činitelů.

ABS pohled---.jpg

Nyní se podívejme na současnost – výroční schůze má podat zprávu o činnosti v uplynulém roce. Výbor se scházel pravidelně, každý druhý pátek a měl stále dost úkolů k řešení. Mezi tím každý pátek byla služba ve Vile T. Bati, kde se scházeli někteří členové výboru k řešení naléhavých úkolů.

Zaměřili jsme se zejména na spolupráci s Universitou Tomáše Bati. Usnadněna byla tentokrát tím, že přímo ve výboru máme dvě absolventky UTB. Největším přínosem pro školu i posluchače je, že obě pomáhají i podle slov hejtmana zlínského kraje udržovat úctu k baťovským hodnotám, které mají sloužit k obecnému prospěchu a představovat zájem nadřazený osobním pohnutkám a motivům.

Pomáháme i individuálními konzultacemi při zpracování diplomových prací a to nejen na UTB, ale i na jiných univerzitách. Naše spolupráce s UTB se opírá o osobní styky s profesory, děkany i rektorem. Někteří přednášející a studující se dokonce stali našimi členy. Za nejužší spolupráci s UTB bych chtěl poděkovat zvláště Ing. Rybkovi.

Za velmi úspěšnou považujeme organizaci Klubových střed Františkem Šumpelou.

Pozván byl na ně mezi jinými také výrobce obuvi z Valašského Meziříčí – firma Fare, která nyní otevřela prodejnu dokonce v obchodním středisku Terno. Fare nás překvapila zvláště sortimentem, kvalitou a organizací. Profesor Mládek, bývalý MM, nám pověděl o budování vysoké školy ve Zlíně. Plukovník Procházka o účastnících odboje z řad MM a baťovců doma i v zahraničí. Personální ředitel firmy Baťa – Vojtěch Kořen o činnosti firmy ve Střední Evropě a personální politice této firmy. Doktor Pokluda – ředitel státního archivu hovořil o často překvapivých nálezech v dokumentech archivu. Minulý měsíc přišel mezi nás rektor UTB se zajímavostmi o budování univerzity. Poslední prosincovou středu v roce jsme věnovali společné zábavě s hudbou a zpěvem. I tuto středu včetně přípitků a pohoštění zajistil František Šumpela.

Program Klubových střed bývá na vysoké úrovni, škoda jen, že tak málo členům záleží na tom, aby si rozšířili obzor vědění, udrželi duševní svěžest v besedách s tak význačnými lidmi, což je jeden z důvodů, proč Klub vlastně vznikl. Chtěl bych proto vyzvat absolventy ze Zlína a Otrokovic k hojnější účasti.

V začátcích, kdy jsme v baťovském areálu prosadili pojmenování ulic, vlastní poštu, banky, jsme byli přesvědčeni, že obnova bude takto pokračovat dál, a přesto, že do dalších jednání se zapojilo vedení kraje, dokonce i vláda a Evropská investiční banka, se stále dělají jen drobné úpravy na budovách, ale celkově areál, dle našeho názoru, dál pustne. Ani zbourání zdi kolem závodu a vytvoření příjezdu přímo z hlavní třídy nevyřeší hlavní problémy, které nám tu Svit zanechal. Těžko se obnovují nebo prodávají budovy, které byly několikanásobně prodány a u nichž je tedy těžko zjistitelný majitel. A tam, kde již rozhodovala vláda, těžko můžeme ještě zasáhnout.

Je samozřejmé, že se zúčastňujeme pietních aktů a dalších akcí. Minulý rok to byla také dvoudenní konference, film o činnosti J. A. Bati v Brazílii a odhalení sochy v parku proti 21. budově, které nakonec pomohly i k jeho očištění. Jsme rádi, že i když až po 60 letech, byl rozsudek zrušen.

Za důležitou v naší činnosti považujeme účast na „besedách s občany“, které pořádají starostové měst, primátorka města Zlína a hejtman Zlínského kraje.

Nadále zůstáváme ve styku s našimi partnery – Kluby ABŠ na Slovensku i v Polsku. Vyměňujeme si zpravodaje a pokud je to možné, vzájemně se zúčastňujeme i výročních nebo slavnostních schůzí.

Také muzea a archivy jsou místa, s nimiž spolupracujeme – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje výstavu o vývoji sportu, v níž výraznou část bude mít sport v Baťově škole práce. Nebyl to jen Zátopek, který mezi Mladými muži vynikl, a proto bych vás poprosil, abyste pomohli shromáždit podklady k této výstavě, např. fotografie či jiné dokumenty. Všechny materiály vám budou opět vráceny. Je nám líto, že ani od pamětníků význačných období života BŠP ani našich členů nemáme doklady a že po mnohých nám zbudou opravdu jen ty dva řádky ve Zpravodaji.

ABS hudba---.jpg

Jsme rádi, že se na pobočkách scházíte nejen při besedách, na procházkách a kulturních akcích. Také z tohoto důvodu se snažím dát do Zpravodaje vždy alespoň něco ze zpráv o vaší společné činnosti, aby i ostatní viděli, jak se umíte bavit a společensky žít i přes zdravotní omezení, které v našem věku máme. Právě včera jsem dostal z Třebíče informace o jejich činnosti a jsou velmi zajímavé – každé úterý v měsíci dělají akce, např. návštěva pivovaru v Dalešicích, návštěva barokního zámku v Budišově, prohlídka sbírek plazů a ptáků, další úterý měli turistiku na Jalovec s opékáním buřtů aj.

Děkuji vedoucím a funkcionářům poboček za práci, kterou pro své členy dělají. Z rubriky „Dopisy a přání“ ve Zpravodaji vidíte, že jsou členové za to vděční. Platí to i pro členy výboru ve Zlíně, kteří mimo účasti na různých oficiálních akcích přijdou např. lepit adresy na obálky a vybavit expedici 500 kusů Zpravodajů. Přes všechny problémy, které s tiskem a expedicí občas máme, jej budeme dělat dál a rádi, protože z ohlasů vidíme, že je to našemu společenství prospěšné.

Děkuji také všem, kdo nám v činnosti Klubu pomáhají. Je to vedení firmy Baťa, Barum, Nadace Tomáše Bati, Zlínský kraj, Zlínská i Otrokovická radnice apod.Potřebujeme to. Je nás nyní jen 460 v sedmi pobočkách. Jenže již 28 členů má více než 90 let. A letos slaví 80. a 85. narozeniny 63 členů. Nejstarší je kolega Vrla z Francie – 95 let. Dohání jej již Tomáš Baťa, B. Václavík (Zlín), J. Štach (Zlín), V. Mazaný (Sezimovo Ústí), A. Pražák (Brno) s 94 lety. Přejeme jim ještě hodně spokojených let mezi námi. Ne všem se podaří dožít takového věku – jen v minulém roce odešlo bohužel z našich řad navždy 37 členů. Vzdejme jim proto prosím úctu povstáním a vzpomeňme si na ně!
Děkuji.

Fotografie a zápis díky Mgr. Janě Roubalíkové. Nepatrně upraveno a kráceno.

pf 2008 …

VranovychKalendar.jpg

Tento rok před sebou měl, ještě než vůbec začal, náročnou roli.

Ten, který mu předcházel, nebude totiž co do množství baťovských událostí, jež se v něm udály, lehké překonat.

Většinu jsme jich už zmapovali. Připomeňme aspoň ty hlavní:

Oslavy výročí Baťovy nemocnice, zřízení musea baťovského bydlení, uspořádání úspěšné konference věnované Janu Antonínu Baťovi, odhalení jeho sochy ve Zlíně, ale také vítězství společného úsilí Janovy i Tomášovy rodiny o jeho rehabilitaci v podobě soudního zrušení někdejšího rozsudku nad ním…

Přejme si tedy do tohoto Nového Roku, aby byl stejně úspěšný a přinesl nám všem – a baťovské historii zvlášť – mnoho dobrého. A po desítkách let jejího někdejšího překrucování i letos hodně světla…

(Ilustrace z kalendáře Markéty a Petra Vránových http://www.vranovi.cz/)

Osobnosti

obalka otevrena barva.jpg

Dopis, který nás potěšil

Dostal se nám do rukou dopis zaslaný vnukem dnes už nežijícího amerického baťovce rodině Baťů po smrti Tomáše Bati juniora v roce 2008.

PF Bata 2009.jpg

Perspektivní Nový Rok...

přejí ze srdce Nadace Tomáše Bati a redakce BataStory…

KnizkaPiBatoveDSCN6017-555.jpg

Vzpomínková kniha z Kanady

Toto je titulní strana vzpomínkové knížky vydané v Kanadě paní Sonjou Baťovou v upomínku na Tomáše Baťu. Je v ní i anglický překlad rozloučení jeho dlouholetého přítele a porávníka JUDr Stanislava Knotka, které pronesl u příležitosti pietní mše za zesnulého v kostele ve Zlíně. Klikněte na titulek.

Dokumenty

BS-01.jpg

Znovuzrození Baťovy "stíhačky"

Kdekoli se objevila, stala se zjevením. Nejen proto, že byla rychlá jako blesk, ale že její ladné tvary křídel i trupu vybočovaly z tehdejší průměrnosti. Legendární zlínská třináctka se staví po sedmdesáti letech znovu. Starají se o to nadšenci z Historické letky republiky Československé. A kdo se postaral o to, ze vznikla? – Jan Antonín Baťa. Léta zatracovaný obuvnický guru, ale také jeden z prvních podnikatelů na světě, který založil a využíval firemní leteckou dopravu.

Aukce_103.jpg

Staré baťovky za 21 tisíc!

BataMost_2-3.jpg

Našli jsme pro vás neznámé baťovské mosty

Dnes přinášíme unikátní fotografie skoro zapomenutých baťovských mostů vybudovaných v rámci příprav na dálnici ze Zlína na Slovensko v obci Ludkovice – asi patnáct kilometrů od Zlína…

Baťa dnes

Baťovský Slavín

Nadace Tomáše Bati

Baťovskou stopou

BataStory.net, © 2005-2011 Pavel Hajný